¨
PERSONPROFIL

Gitte Hededam

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Odsherred

Født 2. maj 1952 i Rødovre Gift 2 børn

A

Gitte Hededam (S) er medlem af byrådet i Odsherred Kommune og har været det siden 2001. Hun er formand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget samt næstformand for Miljø- og Klimaudvalget.

Hun er fra Danmarks Pædagogiske Højskole uddannet socialpædagog. På nuværende tidspunkt er hun folkepensionister. I hendes arbejdsliv har hun hovedsaglig arbejdet med mennesker på kanten af samfundet. Hun har en uddannelse i Åben Dialog og Relationskompetencer. Hun har været mangeårig leder af Socialpsykiatri Odsherred samt projektleder i Odsherred Kommune.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 158 Socialdemokratiet in total 8541
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 143 Socialdemokratiet in total 7858

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Har politiks erfaring fra 16 års byrådsarbejde.
Vigtig med nye og gamle i et byråd.
Vigtigt med mere ligestilling i byrådet.
Fordi jeg forsat vil arbejde for at Odsherred natur og miljø går hånd i hånd med erhvervsliv og uddannelse,

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Adelskov har været en god borgmester for Odsherred i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Odsherred Kommune skal prioritere hensynet til Lundbecks muligheder for at udvide over hensynet til sommerhusejernes udsigt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Odsherred Kommune skal ændre skolestruktur, så hver folkeskole igen får sin egen selvstændige ledelse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2001 - nu

Byrådsmedlem Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Kultur og folkeoplysningsudvalget Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Medlem af Miljø-og Klimaudvalget Odsherred Kommune

Uddannelse

Socialpædagog, Danmarks Pædagogiske Højskole

Erhvervserfaring

2007 - 2012

Projektleder Odsherred Kommune
A

Politiske hverv

2001 - nu

Byrådsmedlem Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Kultur og folkeoplysningsudvalget Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Odsherred Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Medlem af Miljø-og Klimaudvalget Odsherred Kommune

Uddannelse

Socialpædagog, Danmarks Pædagogiske Højskole

Erhvervserfaring

2007 - 2012

Projektleder Odsherred Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik