¨
PERSONPROFIL

Dan Kiving

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Sorø

Født 7. juli 1954 i København Ø Gift 4 børn

A

Dan Kiving var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Sorø kommune. Dan Kiving blev ikke valgt ind.

Han er efterlønsmodtager og bruger sin fritid på at være formand for Danske Handicaporganisationer Sorø afd. (frivilligt socialt arbejde). Han har tidligere arbejdet som bl.a. aktivitetsmedarbejder på Holbergcentret (plejecenter) i Sorø Kommune. Privat har han en datter, er gift med Lise og er aktiv som bestyrelsesmedlem og kasserer i Hjerneskadeforeningen Vestsjælland.

Dan Kiving er aktiv i sit lokalområde Pedersborg og i det boligområde, hvor han bor (Elmelunden). Han har i mange år været aktiv i Frelsens Hær, hvor han har været leder af et værested for ensomme, ældre og syge.
Han har musik som en af sine mange interesse, og han spiller populær musik med mine to musikvenner Niels og Jan.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 93 Socialdemokratiet in total 4920

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Mit årelange engagement på handicapområdet og i mit arbejde på et af Sorø Kommunes plejecentre har vist mig, at der er behov for et nyt fokus her. Politisk skal vi først se på vore borgeres behov for genoptræning, omsorg, pleje og omsorg. Disse borgere vil jeg være "ambassadør" for i byrådssalen.
Desuden har jeg både stor interesse for og vil presse på for at få igangsat et "serviceeftersyn" af den generelle velfærd. Den kommunale velfærd, som vi stoler er der for os ALLE, men som de seneste års fokus på besparelser og "regnearksøvelser" har barberet ind til benet - ja jeg vil nærmest sige, at knoglen ER skrabet.
Det betyder, at der i de kommende år skal ske en genopretning - både i plejen og af de varme hænder OG i den måde, vi i det hele taget ser på velfærden i Sorø Kommune.
Vi politikere skal stoppe de tomme fraser og floskler, smøge ærmerne op og komme i arbejdstøjet.
Kun på den måde kan vi leve op til den tillid, som borgerne viser os, når de sætter deres kryds ved liste A - og som gerne vil se en ny, idealistisk, energisk og aktiv stemme for ALLE Sorøs borgere i byrådet.
Jeg vil også tale specielt højt for de borgere, som knap nok bliver hørt i hverdagen. Som ofte må kæmpe hårdt for at den mest basale hjælp, som har samme krav på en ordentlig og retfærdig behandling, som de ressourcestærke. Og som sjældent får opmærksomhed i byrådet - bortset hver fjerde år før kommunalvalget.
Godt valg til alle!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gert Jørgensen har været en god borgmester for Sorø i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gert har haft god styr på regnearkene.

2 Sorø Kommune skal investere penge i, at plejepersonalet i ældreplejen bliver bedre uddannet, for at håndtere det stigende antal demente ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt område, som kræver både uddannelse og supervision og et godt arbejdsmiljø.

3 Sorø Kommune skal finde en bedre løsning end den nuværende plan for en ny omfartsvej ved Tersløse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der ikke er enighed om en ordentlig økonomi til ældreplejen nytter konkurrence fra andre aktører ikke noget.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat

Tillidsposter

Formand Danske Handicaporganisationer Sorø afd.

Uddannelse

2008 - 2011

Coachuddannelse, Coach Academy

1985 - 1988

Merkonom Grønlands Handelsskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Efterlønsmodtager

2013 - 2015

Aktivitetsmedarbejder Sorø Kommune
Formand DH Sorø (Danske Handicaporg.)
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat

Tillidsposter

Formand Danske Handicaporganisationer Sorø afd.

Uddannelse

2008 - 2011

Coachuddannelse, Coach Academy

1985 - 1988

Merkonom Grønlands Handelsskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Efterlønsmodtager

2013 - 2015

Aktivitetsmedarbejder Sorø Kommune
Formand DH Sorø (Danske Handicaporg.)

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik