261836-8927818b.jpeg
261836-8927818b.jpeg
Socialistisk Folkeparti
Birgit Smedegård Olesen
Født 26/8/1947 - Gift - 2 børn - 4652 Hårlev
Nuværende stilling: pensioneret lærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har som førsteprioritet klimaet, fordi ingen i kommunalbestyrelsen prioriterer det højt nu, og fordi det er vigtigt - også for en kommune. Jeg vil også prioritere uddannelse og natur
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er der ikke behov for

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg skal kende problematikkerne bedre for at kunne tage stilling til dette

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil gå for meget ud over velfærden

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette kan godt sikres uden at tage penge fra andre områder

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, der bruges for mange penge på at hjælpe mennesker, der har behov for det. Jeg er ikke opmærksom på, at der bruges for mange penge, der godt kan klare sig selv.

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg prioriterer løsninger af klimaproblemerne højt, så derfor oaså store vindmøller, som er placeret, hvor de ikke skader noboerne. Naboerne skal være medbestemmende over for hvor, de placeres.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har jeg ikke hørt, der er behov for. Genoptræningen fungerer godt

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har jeg ingen viden om

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for pengene til velfærden

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns kommune skal prioritere sænkningen af CO2 udslip højere, men det behøvet ikke være på bekostning af andre områder

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Stevns er de ikke et problem, men en arbejdskraftressource

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det tror jeg ikke, men man skal selvfølgelig altid kigge efter besparelsesmuligheder, som ikke forringer ældreplejens kvalitet

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Stevns kommune har vi sikret de normeringer, som SF krævede: 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. pædagog i børnehaver

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SF gr ind for indsourcing - at kommunen skal ansætte og drive ældreplejen og dermed alle personalegrupper.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har jeg ikke hørt eksempler på

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at få flere cykelstier

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der bliver et flertal mellem S, SF, R bør de danne en flertalsgruppe.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ved jeg for lidt om til at kunne tage stilling til behovet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg skal kende mere til nogle konkrete problemer for at kunne tage stilling til dette

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er meget vigtigt at fokusere på hjælpen til udfordrede børn

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal der være plads til parkering af el-biler, men på Stevns er der plads til alle slags parkerede biler
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

medlem af kommunalbestyrelsen

2009-2013

Erhvervskarriere (1)

gymnasierektor/hf-gymnasielærer, flere

1975-2016

Uddannelse (1)

cand mag, Københavns Universitet, dansk/religion

1970-1975

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

ukendt
Socialistisk Folkeparti
ukendt
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Ældre