283854-91a4f650.jpeg
283854-91a4f650.jpeg
Alternativet
Nicklas Gjedsig
Født 24/10/1994 - Enlig - Ingen børn - 2300 København S
Nuværende stilling: Kandidatstuderende i Politik og Administration
Hvorfor bør man stemme på dig?
Du bør stemme på mig hvis du ønsker en kandidat, der arbejder for det bæredygtige og sociale samfund med et friere beskæftigelsessystem med borgerløn, et fremtidssikret regenerativt landbrug med alternative proteinkilder, der samarbejder med naturen, ikke omvendt. Samt et skattesystem, hvor forureneren betaler imens klimavenlige adfærd bliver billigere.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg støtter en generel CO2-afgift på klimaskadelige varer og produktion. Dertil skal priserne sættes ned på klimavenlige alternativer og produktion. Vi kan med stamceller snart dyrke kød og mælkeprodukter i storstilet produktion (’’Cell Cultured Meat’’ og ’’Animal-Free Dairy’’), hvor ingen dyr skal lide og vi kan reducere vores dyrehold ned til en promille, hvilket skaber plad... Læs mere

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At lade virksomhederne gå fri fremtidssikre dem ikke til et arbejdsmarked, hvor etik og bæredygtighed bliver altafgørende for om kunderne vælger deres produkter. Jeg vil omstille vores skattesystem, så det understøtter et bæredygtigt samfund, hvor empatiske, sunde og grønne valg skal være de billigste og mest tilgængelige. Prisen for klimakrisen skal betales af forurenerne og... Læs mere

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark skal selvfølgelig bidrage til Europas beskyttelse, men jeg ser også at Danmark aktivt arbejder for fred og at vores forsvarsudgifter i højere grad går til diplomati og fredsrelaterede tiltag.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så længe den økonomiske ulighed ikke stikker total afsted, har jeg ikke noget imod at den vokser en smule. Det vigtigste for mig er at vi med bæredygtig produktion bliver rigere og at lavindkomster får flere penge mellem hænderne samtidig.

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

El-afgiften skal sænkes til et minimum, moms på klimavenlige fødevare som frugt, grønt og fuldkorn skal sænkes. Der skal være et loft på gaspriser og offentlige ydelser skal opreguleres så de kan følge med prisstigninger. Det vil skabe incitament til at omlægge produktion til el fremfor sorte energikilder. Og det holder hånden under vores medmennesker, der er presset på økonom... Læs mere

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som det er nu er det kun de mest velstillede med råd til en menneskesmugler, der kan komme til Europa og den onde cirkel vil jeg gerne bryde. Vi skal turde have mod på at løfte nærområderne og reelt poste økonomiske midler i det. Der kommer endnu flere klimaflygtninge i fremtiden og vi kan ikke sidde passivt til og gøre intet eller stille os tilfreds med at vi tager en lille a... Læs mere

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror i hvert fald ikke på at EU kan tage alle verdens flygtninge. Lige nu er det kun de mest velstillede med råd til en menneskesmugler, der kan være heldig at komme til Vesten. Jeg vil instedet for at hjælpe de få, hjælpe de mange og det vil netop være i nærområderne. Fælles europæisk indsats udenfor EU er et skridt på vejen - bare pengene følger med.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke på A-kraft i Danmark. Det er for dyrt og tager alt for lang tid at bygge – alt for længe ift. at nå vores klimamål. Vores nabolande, der allerede har etableret denne energiform bør fortsætte, hvis det giver mening. Jeg og Alternativet er dog åbne for at der forskes mere i Thoriumreaktorer. Jeg vil accelerere vores udbygning at vedvarende energi og støtte lokalt e... Læs mere

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Løsningen er i samarbejde med resten af Europa at udbygge vores vedvarende energi og energieffektivisere vores levevis og bygninger

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

100%. Ellers tror jeg konsekvenserne bliver uoverskuelige for vores samfund på sigt. Men jeg tror at vi med en mere fri og tillidsbaseret konstruktion af vores offentlige sektor, kan hjælpe mange flere mennesker reelt og samtidig frigøre midler. Det er ikke ikke kun psykiatri, som trænger til et løft. F.eks. Alle skal have ret til at smile med raske tænder. Derfor skal tandl... Læs mere

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som udgangspunkt skal pengene følge barnet, og hvis disse midler skal bruges på en pasningsordning eller en hjemmepasning, så er det fint med Alternativet. Alle børns behov er ikke ens. Denne opstilling af ''noget for noget'' tror jeg ikke på. Vi kan gøre rigtig meget ved at nytænke den offentlige sektor med et innovativt og frihedsorienteret perspektiv.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke være med til sådan en glidebane. Der er andre steder i den offentlige sektor, hvor der spildes ressourcer på unødig tvang og bureaukrati

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Taber vi særligt udsatte børn og ordblinde på gulvet vil det tage mange flere ressourcer at samle dem op igen som voksne

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er et kæmpe spild af ressourcer fordi vi har opbygget et system, der kun har fokus på tvang og mistillid. Vores beskæftigelsessystem skal sættes fri, tilliden skal tilbage til borgerne og de offentligt ansatte skal kunne bruge deres faglighed. Derfor støtter jeg kontanthjælp uden modkrav til alle borgere for at undgå psykisk vanrøgt, afmagt og apati – der i sidste ende kos... Læs mere

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enig, men derfor skal der stadig undersøges om lovbrud skete på et oplyst grundlag. Lov er lov og lov skal holdes. Heldigvis for vores retssamfund er der ikke fundet beviser, der tegner et andet billede end embedsmandsfejl.

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle kyndige i jura er enige om at der ikke er grundlag for at tro, at der bevidst er handlet ulovligt. Jeg kan godt støtte en advokatundersøgelse alligevel for at bevare tilliden til politikerne, men der er ikke nogen beviser og derfor tror jeg i sidste ende kun det er spild af skatteborgernes penge.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg anerkender ikke at det vil koste menneskeliv som virusset har udviklet sig nu. Så er der i hvert fald mange smitsomme sygdomme, der kan siges at koste menneskeliv, hvis vi ikke holder samfundet lukket (det lukkede samfund er heller ikke godt for mennesker).

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nu må vi se, hvordan virusset fortsat udvikler sig. Men jeg kan ikke forestille mig at der bliver behov for sådan et krav - med undtagelse af berøring med særligt udsatte og ældre.

Det skal være lettere at låne til bolig i de tyndt befolkede områder ved hjælp af en statsgaranti for en del af boliglånet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Folketinget skal udvide antallet af indhegnede naturnationalparker i Nordjylland, hvor der blandt andet bliver udsat vilde heste, køer og bisonokser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har ikke nogen Naturnationalparker i Danmark, men når de kommer, så skal der selvfølgelig være top klasse opsyn med dyrenes velvære. Dog skal vi huske at naturen ikke er blid og disse dyr ikke skal være kæledyr, men leve et frit og vildt liv, som udgangspunkt.

Der skal bygges en tredje Limfjordsforbindelse over øen Egholm – også selvom det potentielt kan gå ud over miljøet og dyrelivet på Egholm.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal udflyttes studiepladser fra de fire størte byer i Danmark, så de videregående uddannelser bliver spredt ud over hele landet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men uddannelser er ikke nok, som vi har set. Jeg tror vi skal gøre det mere attraktivt at drive virksomhed med arbejdspladser i Udkantsdanmark. Muligvis skattefordele. Livet skal blomstre fra bunden - staten skal bare skabe rammerne.

Nordjylland skal lægge jord til nye kæmpevindmøller på op til 450 meter som en del af et nyt nationalt testcenter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Lægemanglen skal bekæmpes ved at afsætte penge til højere lønninger og bedre arbejdsvilkår specifikt til de læger, der tager arbejde i landdistrikterne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

kandidatstuderende, Aalborg Universitet

2021-2023

Uddannelse (1)

Professionsbachelor, VIA University College, Aarhus, Offentlig Administration

2017-2021

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

71
Alternativet
6844
Regionsrådsvalg 2021

93
Alternativet
996
Kommunalvalg 2021

63
Alternativet
85
Folketingsvalg 2022
Alternativet
Personlige stemmer
71
Partiet i alt
6844
Regionsrådsvalg 2021
Alternativet
Personlige stemmer
93
Partiet i alt
996
Kommunalvalg 2021
Alternativet
Personlige stemmer
63
Partiet i alt
85