260574-de869161.jpeg
260574-de869161.jpeg
Alternativet
Nicklas Gjedsig Larsen
Født 24/10/1994 - Enlig - Ingen børn - 9800 Hjørring
Nuværende stilling: Studerende
Hvorfor bør man stemme på dig?
Hjørring kommune har behov for nye tanker og at tænke alternativt. Vi skal have en grøn og bæredygtig komunne, hvilket foruden det grønne område også betyder bæredygtig økonomisk og socialt. Mine mærkesager: -Værdig støtte til udsatte børn og ordentlig normeringer i daginstitutionerne. -Et mere menneskeligt beskæftigelsessystem -Bedre vilkår for grønne/socioøkonomiske virksomheder -Innovativ og ide-fremmende uddannelsesinstituioner -Cirkulær økonomi og bæredygtige indkøb -Investering i grønne enerkikilder -Mere vild natur og biodiversitet (også helt ind i byerne) -Fremme styrketræning og en aktiv kommune. -Nordisk branding af kommunen og skandinavisk-æstetiske byggerier. -Færre udlædinge/flygtninge til kommunen, da det er uholdbart i længden. -Sikre Asatroende og deres religion f.eks ved et fristed til gudetilbedelse/naturområde Og jeg kunne blive ved!
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Et udrejsecenter i Hjørring Kommune er en god idé.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en Sorteper, som flytter rundt, men jeg kan ikke støtte et udrejsecenter I Hjørring kommune.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes kommunen gør hvad den kan og derfor tror jeg desværre at yderlige midler ikke vil gavne. Det er befolkningsgruppens størrelse og hvor mange som er samlet, der spiller den største rolle.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror dog ikke hjælp af udsatte vil betyde ''på bekostning'', da det i højere grad vil betyde hjælp til mennesker, der så muligvis bedre vil kunne deltage i arbejdsmarkedet eller yde anden frivillig samfundsdeltagelse.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Faktisk så jeg gerne at styrketræning bliver en støre del af folkeskolen og vores generelle social og sundhedsværktøjer. Vi ved hvor godt styrketræning er både på¨krop, men osgå mentalt. Desuden kan det medvirke til at mindske fald hos ældre og overvægt hos børn (jeg var selv et af dem).

Arne Boelt har i den seneste valgperiode været en god borgmester for Hjørring Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I den ideele verden, så skulle vi jo komme til et sted, hvor forebyggelse af skader er så effektiv, at vi ikke behøver bruge så mange ressourcer på at genoptræne. Det er dog en svær beslutning.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hjørring Kommune bruger hvert år to millioner kroner på Naturmødet. Mødet skal fortsat gennemføres, fordi det er med til at brande Hjørring Kommunes grønne profil.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette område skal prioriteres, Vi skal støtte om op at nå 70% målsætningen. At prioriterer det grønne område og skal bedre forhold for grønne virksomheder og trafik (medladestandere) tror jeg modsat vil betyde mere vækst og økonomi i kommunen.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvom kommunens udfordringer ser små ud sammenlignet med kommuner som Aarhus, så kan jeg desværre se ind i en fremtid, hvor vi vil opleve markant større problemer. F.eks hvor befolkningsgrupper klumper sig sammen og ikke begår sig med hinanden og hvor den generelle sammenhængskfraft forsvinder. Det er tilliden til hinanden og velfærdsstaten der står på spil. Den tidligere pol... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi sætter de generelle institutioner og plejehjem fri, så tror jeg vi vil se en bedre drift. Mindre bureaukrati, mere menneske.

Hjørring Kommune gør det rigtige, når plejehjem og børnehaver i de mindre byer lukkes for at blive samlet i store enheder i hovedbyerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ved at de første år er så vigtige for et barns udvikling og Hjørring kommune er desvære en af de kommuner med flest børn pr. pædagog i vuggestuer og børnehaver. Det er ikke godt nok.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er i hvert fald ikke de resultater jeg har set alle de steder, hvor det er forsøgt. Som udgangspunkt nej, men jeg er heller ikke total lukket. Bare vi husker at have borgeren i centrum.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i kommunen, men også i hele Danmark ikke naturøkonomiske råderum til at nedprioriter det grønne område mere. -Kun 14% af DK er dækket af en form for naturområde. -Danmark er det mest opdyrkede land i EU (hele 60% af DK’s areal er faktisk opdyrket landbrug) og med sølle 0,5% urørt skov, så burde vi som land og især en ’’naturkommune’’ som Hjørring, erklære natur-undtagel... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommer helt an på området. Nogle steder vil cykelstiger være bedre givet ud og andre steder, kan det decideres være færligt med gamle nedslidte veje. Vi er trods alt en landkommune og ikke kun en storby. Det er derfor en vurderingssag. Jeg er som udgangspunkt mest fan af at kommunen bliver grønnere og lettere at transportere sig uden bil.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil faktisk gerne have kommunen igangsætter et forsøg med ''kontanthjælp uden modkrav'', hvor borgerne fritages fra alle forpligtelser. Det har andre steder vist sig at borgerne hurtigere selv kommer i arbejde eller på anden måde bidrager politivt til lokalsamfundet. Desuden vil vi så kunne spare voldsomt på administration og derfor behøver det ikke betyde ''øgede omkostnin... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er klart at kommunen skal være attaktiv for unge som gamle, men hvis jeg står og skal vælge mellem bedre ældrepleje eller et nyt kunstprojekt, så vælger jeg altså de gamle. Dog vil jeg sige at kommune godt kunne brande sig bedre f.eks med nordisk kultur, vikinger. Det gør både Norge og Sverige bedre.... og jeg tror det vil trække turister til at vi former kommunen med et ... Læs mere

Naturen må gå sin gang, og Hjørring Kommune bør derfor ikke støtte yderligere kystsikring.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skulle hellere støtte initiativer og løsninger på problematikken. Det er jo ikke kun Hjørring kommune, som står med dette problem. Det er der mange lande i verden, som gør - Og her kan vi muligvis være foregangsland med teknologiske løsninger, der kan eksporteres/skabe vækst.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med baggrund som elev i en ordblindeklasse, så ved jeg alt for godt, hvordan reel hjælp og støtte virkelig gør en forskel. Mit mål er at intet ordblind eller særligt udfordret barn skal tabes af kommunen. Det kostter kun flere penge senere og er derfor heller ikke økonomiske klogt at underprioriterer dem.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I hvert fald en sektion af dem. F.eks som ved handicap. Så kan vi altid udvide i takt med at efterspørgslen stiger.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Jeg har tillid til, at Region Nordjyllands politikere kan sikre læger i yderområder i regionen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig, men det kræver muligvis incitamenter, der lokker lægerne til.

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særligt Nordylland, der med sin lille befolkning og store geografiske område har behov for at blive bundet bedre sammen. Vi skal bare tænke nyt og ikke kun i den konventionelle ''bus og tog'' tankegang.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Intet er finere end det andet, men vi skylder de unge at hjælpe dem i retningen af hvor jobs og arbejde er.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Muligheden foreligger og jeg er ikke total lukket for tanken.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tænker der er vigtigere områder, som regionerne skal forbedre, men kulturområdet er heller ikke uden vigtighed.

Region Nordjylland har styret etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Nordjylland bør overlade flere opgaver på sundhedsområdet til private aktører.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private aktører kan sagtens fungere godt som medspillere og endda være det beste løsning i visse tilfælde, men jeg mener ikke det bør være udgangspunktet.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rent grundvand er ikke til diskussion når vi taler om regionerne og deres fokus på sundhed. Vi skal ikke drikke forurenet vand. Aldrig.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis ikke vi mangter at tage os af de mest udsatte, hvad har vi så en velfærdsstat for? Det er en selvfølge.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enig, da vi ved, at der opstår problemer hvis for mange med anden etnisk baggrund klumper sig sammen. Det fremmer ikke muligheden til asimilation.

Ulla Astmann har i denne valgperiode været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Generelt har Region Nordjylland håndteret coronapandemien godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen, ikke som udgangspunkt, men kan godt ende med at blive den bedste løsning. Vi skal bare huske at sikre ordenlig behandling af vores medmennesker.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det er en glidebane.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en svær balance, hvor vi skal kigge på konsekvenserne af at nedprioriterer disse linjer. Måske vil det betyde en voldsom negativ sosical slagside og det mener jeg vi skal undgå.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vist sig ret brugbart, så klar en metode, der skal tages mere i brug. Men visse ting kan ikke reduceres til en videosamtale og det skal vurderes fra sag til sag.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særligt unge og ældre mennesker kan have det svært og det vile være godt givet ud at vi indsætter den rette hjælp.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

kandidatstuderende, Aalborg Universitet

2021-2023

Uddannelse (1)

Professionsbachelor, VIA University College, Aarhus, Offentlig Administration

2017-2021

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

ukendt
Alternativet
ukendt
Regionsrådsvalg 2021

93
Alternativet
996
Kommunalvalg 2021

63
Alternativet
85
Folketingsvalg 2022
Alternativet
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Alternativet
Personlige stemmer
93
Partiet i alt
996
Kommunalvalg 2021
Alternativet
Personlige stemmer
63
Partiet i alt
85
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier