281205-32a1cd4c.jpeg
281205-32a1cd4c.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Marc Hvenegaard
Født 10/11/1990 - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 4684 Holmegaard
Nuværende stilling: Konsulentchef
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg mener der er plads til nye og gerne yngre profiler i byrådet, som tør tænke nyt og udfordre normen. Næstved har i mange år været præget af ensformig tankegang og halvgennemførte projekter. Vores skoler er pressede, ældreplejen mangelfuld og erhvervslivet overses - det kan og skal gøres bedre! Vi skal ikke revolutionere, men vi skal udvikle på det eksisterende fundament og se nye muligheder. Vi skal have hævet Næstved fra at være middelmådig til at være en frontløber, eksempelvis i DI’s årlige test der sammenligner landets kommuner. Vores ældre skal have den pleje de reelt fortjener, vores skoler skal have de nødvendige redskaber for at kunne komme over landsgennemsnittet, der skal være pædagoger nok til vores børn og så skal der langt større fokus på både eksisterende erhvervsliv og tiltrækning af nye store virksomheder - det skaber flere penge i kommunekassen hvilket giver os økonomisk råderum til bedre kernevelfærd.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommuneskatten skal sænkes over tid, men ikke på bekostning af besparelser i de kommunale budgetter. Den kommunale kasse skal udvides flere skattekroner i form af flere virksomheder, flere borgere - når kommunens økonomi igen er sund og der er råderum til det, bør skatten sænkes.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Bestyrelsesmedlem senere Næstformand

2018-2021

Erhvervskarriere (2)

Konsulentchef, IT Operators

2017-d.d.

Selvstændig/Partner - IT Konsulent/Projektleder

2012-2017

Uddannelse (2)

Damatiker, Erhvervsakademi Sjælland

2011-2014

HTX

2006-2009

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

174
Det Konservative Folkeparti
6665
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
174
Partiet i alt
6665
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Ældre