260469-7eed5359.jpeg
260469-7eed5359.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Claes Eiken
Født 14/3/1985 - Gift - 1 barn - 4684 Holmegaard
Nuværende stilling: IT Service Manager
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er opvokset på landet, har boet i byen, arbejdet siden jeg kunne og erfaring med mange forskellige former for erhverv. Jeg kan derfor være med, med erfaring når forskellige emner drøftes, og være med til at tage den rigtige beslutning. Jeg er far til en datter på 3 og står derfor først for når der tages beslutninger på børneområdet. Jeg er gift, og har sammen med min kone en butik i Næstved, så erhvervsområdet er igen et område der står mig nært og hvor beslutningerne tages med personlig erfaring. Jeg kører i elbil, går på jagt og elsker naturen, og vil gøre mig for at vi passer på den og får en grønnere kommune nu end vi har i dag.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være regionens opgave at tilbyde dette til alle borgere i regionen og ikke kun den enkelte kommune

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kan ikke se det er nødvendigt. Borgerne i kommunen forventer en hvis standard og denne kan ikke leverres uden der også er finansiering til den.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen mangler flere store virksomhedder der har brug for arbejdskraft. Hvis man ikke er mobil kan det være svært at få arbejde i Næstved da der er rift om de, især special job, der findes.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De tiltag der tages, bør kunne finansieres via besparelser på sigt i den grønne omstilling.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så længe man ikke er gode nok til at benytte sig af den ressource de kommer med i form af arbejdskraft, så ja. Men hvis man gør en indsats for at få dem i arbejde og skabe en tilværelse, så udgør de pludselig en ressource for kommunen frem for et problem

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bla. ved at tilbyde de ældre der vil og kan, selv kan tilkøbe services ud over det man tilbyder i dag. Men hvis vores nuværende ældrepleje skal forbedres kan dette nok ikke gøres uden flere midler.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi vil over de næste år se et stigende antal bør i vores institutioner og det kræver flere hænder. Dog kan det løses ved at drosle ned på alt det administrative arbejde og skabe mere nørværende tid hos de ansatte frem for administrativt tid.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved kommune skal gøre mere for den grønne omstilling, dette kræver også grøn energi, men det skal gøres klogt uden store vindmøller på land, og solceller skal placeres hvor det giver mest mening, som på tage, eller vådområder der alligevel ikke dyrkes.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis private kan tilbyde og leverre en lige så god, eller bedre service, skal de være mere end velkomne, som kommunen kan vi måske lære af dem og overordnet set give en meget bedre service til vores ældre.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener personligt godt man kan sætte solceller på et beskyttet område da man derved også sikre mod at området dyrkes, og solcellerne kan give en form for beskyttelse for enkelte plante og dyrearter. Vi skal dog passe på vores natur og ikke tage beslutninger der i sidste ende skader vores natur mere end den gavner.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har rigtig mange skoleveje og ikke mindst farlige skoleveje i kommunen uden cykkelstier, dette skal prioriteres at få ændret

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man burde måske næemre se på den indsats kommunen eller jobcentrene gør i dag, og se om ikke der kunne optimerres eller effektiviseres på det område frem for blot at kaste flere penge efter det.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal starte med at tilbyde gratis idrætsfaciliteter eller alle kommunens idrætsforeninger.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle børn har lige meget ret til hjælp, og vi skal ikke tabe nogle på gulvet på bekostning af andre

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Overvejenede enig, men vi skal i kommunen ikke strø om os med godkendelser til nye store besætninger. Det ksal overvejes nøje i forhold til omkringliggende beboelse og de gener det kan medføre. Allerede eksisterende svinebesætninger, må man som borger forvente lugter.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved kommune er et U-land når det kommer til elbils infrastruktur. Og de få ladepladser der er, er ikke reserveret til elbiler. Så som borger eller turist kan du ikke regne med at kunne lade i kommunen. 1: Der skal sættes krav om ladning når der parkeres der. 2: Der skal være parkering på maks 4 timer
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (8)

IT Service Manager, SDC A/S

2021-d.d.

Incident Manager, GlobalConnect

2020-2021

Service Delivery Manager, DSV A/S

2016-2020

Team Lead, Falck

2014-2016

IT Manager, Hannes Snellman

2011-2014

IT Konsulent, Venzo

2008-2011

Netværksteknikker, FE

2007-2008

IT Konsulent, Venzo

2006-2007

Uddannelse (1)

Diplom i ledelse modul 1

2015-2015

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

77
Det Konservative Folkeparti
6665
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
77
Partiet i alt
6665
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier