280134-5b87d153.jpeg
280134-5b87d153.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Louise Lindhagen
Født 1/12/1990 - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 4733 Tappernøje
Nuværende stilling: Selvstændig kommunikationsrådgiver
Hvorfor bør man stemme på dig?
Som tilflytter til Tappernøje står jeg for at udvikle yderområderne af Næstved Kommune. Jeg vil arbejde for at skabe balance mellem by og land ved at arbejde strategisk med erhvervsudviklingen uden for Næstved By. I hele kommunen skal vi have gode folkeskoler med sikre cykelstier, så forældre ikke skal frygte på grund af børnenes skolevej. Endelig vil jeg arbejde for, at Næstved bliver Sjællands læringscentrum for videregående uddannelse og livslang læring.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal tjenes flere penge i kommunens virksomheder, så kommuneskatten kan sættes ned. Der skal fokuseres på tilflytning, så vi bliver flere borgere til at betale skat i kommunen.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, via fritids- og kulturområdet.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særligt i kommunens yderområder er der behov for nye cykelstier, så børn kan komme sikkert til og fra skole.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal differentiere, så de både hjælper udfordrede børn og dyrker potentialerne i de stærkeste. Det er ikke enten-eller.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Kandidat til Folketinget

2021-d.d.

Erhvervskarriere (7)

Ekstern lektor, KEA, Københavns Erhvervsakademi

2020-d.d.

Selvstændig kommunikationsrådgiver, SkarptSprog.dk

2018-d.d.

Fuldmægtig, Hjemmeværnskommandoen

2015-2017

Underviser, Roskilde Universitet

2013-2014

Underviser, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

2013-2014

Praktikant for MEP Bendt Bendtsen, Europa-Parlamentet

2012-2013

Vikar og SFO-medhjælp, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

2009-2012

Uddannelse (3)

Diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Kommunikation

2019-d.d.

Cand.mag., Roskilde Universitet, Historie og EU-studier

2013-2015

Bachelor, Roskilde Universitet, Historie og EU-studier

2009-2012

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

147
Det Konservative Folkeparti
6665
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
147
Partiet i alt
6665
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Kandidaten på sociale medier