164461-91fdf51f.jpeg
164461-91fdf51f.jpeg
Enhedslisten
Tommy Lindegaard
Født 4/12/1956 - Enlig - 4 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: førtidspensionist/pæd. vikar
Hvorfor bør man stemme på dig?
Meget kommunal politik bliver afgjort i de politiske udvalg. Det er derfor vigtigt at små partier som Enhedslisten, får tilstrækkeligt med stemmer til at blive repræsenteret i de vigtige politiske udvalg. Som indvalgt i byrådet vil jeg især kæmpe børnenes og familiernes sag. Både børn i daginstitutioner og skoler, men også for børn og udsatte familier. Hele området skal gennemgås, og den forebyggende indsats skal styrkes. Næstved Kommune skal decentraliseres og det er slut med lukning af skoler i landdistrikterne. Miljø, natur og klimatiltag vil være andre vigtige dagsordenspunkter i den kommende byrådsperiode. Ved en eventuel flytning af havnen, skal det sikres, at det gamle havneområde bliver udviklet så det er til gavn og glæde for alle Næstveds borgere. Der er desværre mange eksempler på, hvorledes attraktive områder er blevet solgt til private ejendomsudviklere, som helt har ødelagt områdernes karakter ved at bygge tæt og højt. Det må ikke ske i Næstved.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke klar over i hvilket omfang kommunen møder udfordring på dette område.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggelse, tidlig indsats og den rigtige hjælp og støtte på det rigtige tidspunkt. Både økonomisk og etisk er det vejen frem

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tværtimod. Skatten skal om nødvendigt sættes op, så kommunen kan yde et rimeligt serviceniveau. Man kunne for eksempel standse fjernelsen af dækningsbidraget, så erhvervslivet også yder et bidrag til infrastruktur, gadebelysning og veluddannet arbejdskraft.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rigtig meget politik bliver udviklet i politiske udvalg. Diskussionerne foregår ofte der, og ikke ved byrådsmøder.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Spørgsmålet er lidt uklart. Taler vi bedre støtte til foreningslivet er det et ja, men taler vi støtte til de private virksomheder er det et nej.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser ikke i min omverden noget der understøtter dette udsagn.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal bruges de nødvendige midler, men det skal ikke ske på bekostning af andre udsatte grupper.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mangler dokumentation for, at dette skulle være tilfældet.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De kommunale budgetter er i forvejen alt for stramme.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

CO2 udledningen fra kommunale aktiviteter er kun en lille del af CO2-udslippet i Næstved Kommune. Gevinsten kan hentes i booliger, industri, landbrug og transport.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Området er økonomisk udsultet, og har brug for flere penge, derom er der ingen tvivl. Men der er heller ingen tvivl om, at man kunne nå et stykke af vejen ved at afskaffe tidstyranni og detaljerede dokumentationer, og i stedet lade medarbejderne udføre deres kerneopgave, nemlig pleje og omsorg.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Simpelt. Børn har krav på og brug for voksentid.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Utallige konkurser og svigt fra virksomhederne taler ders eget tydelige sprog.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grønne områder, som for eksempel Rådmandshaven skal beskyttes.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sikre cykelveje, også på landet, er helt overordnet en fremragende ide.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal kæmpe for muligheden for at oprette ægte jobs, med ægte jobfunktioner til ægte lønninger, som kan målrettes langtidsledige.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ligesom før. Støtte til foreningslivet er et ja, men støtte til private virksomheder som Næstved Boldklub og Team Fog er et klart nej.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur er meget andet end udstillinger og koncerter, som oftest foregår i bymidten.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal i meget højere grad hjælpe udfordrede børn. Det skal ikke ske på bekostning af de øvrige elever, men ved at udfordringen med inklusion tilføres de midler der skal til. Igen, det betaler sig på alle måder at forebygge.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Svinefabrikkerne bør afskaffes. At der i gødskninjgsperioder kan forekomme lugtgener er svært at afskaffe.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggende arbejde betaler sig på alle måder, både økonomisk og menneskeligt.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver mening at fremme el-bilerne, men helt overordnet kan man opnå mere ved at udbygge og billiggøre den kollektive trafik.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Byrådskandidat, Næstved Kommune

2017-2017

Erhvervskarriere (5)

Vikar/socialpædagog, Næstved Kommune

2021-d.d.

Førtidspensioneret, Næstved Kommune

2012-d.d.

Underviser, SOSU nykøbing

2008-2010

socialpædagog/familiebehandler, Frederiksborg amt/Hvidovre Kommune/Københavns amt

1990-2007

pædagog, Ballerup kommune

1979-1990

Uddannelse (2)

bachelor, Egmont højskolen/seksualvejlederuddannelsen i Danmark, Seksualvejleder

2009-2009

bachelor, Holte Børnehaveseminarium, Pædagog

1976-1979

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

96
Enhedslisten
1684
Kommunalvalg 2017

31
Enhedslisten
2156
Kommunalvalg 2021
Enhedslisten
Personlige stemmer
96
Partiet i alt
1684
Kommunalvalg 2017
Enhedslisten
Personlige stemmer
31
Partiet i alt
2156
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier