262040-5d5a128a.jpeg
262040-5d5a128a.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Andreas Rohde
Født 10/7/1994 i Fredericia - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Lærer og Lærerstuderende
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg går til valg på følgende: - Nej til flere skolelukninger - Ro på skoleområdet. - Hjælp til de svage i samfundet og en bedre ældrepleje - det er nemlig kernevelfærd - En grønnere kommune
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes ikke at integrationen af flygtninge og invandrere er et problem i vores kommune, og ser derfor heller ingen grund til at bruge flere penge på det område.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykisk syge skal naturligvis have den hjælp de har behov for. Hvordan man skal fordele midlerne må man finde ud af. Men akuttilbud til psykisk syge - Det er kernevelfærd!

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen har et ansvar for at hjælpe de socialt udsatte. Det er kernevelfærd og derfor også en vigtig opgave for det kommende byråd.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommuneskatten i Næstved kommune er tilpas lav, hvis man sammenligner med kommunerne omkring. Derfor er det heller ikke så vigtigt at den bliver sænket. Men den skal under ingen omstændigheder stige.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I seneste byrådsperiode har der været bred enighed i langt de fleste sager der har været til drøftelse. Jeg mener at debat og diskussion er sundt for demokratiet, og at man som folkevalgt skal kæmpe hårdt for de holdninger som man er blevet valgt på. Og i Næstved kunne det godt tyde på at der mangler lidt debat i byrådssalen.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet er sundt, men ikke umiddelbart noget jeg vurderer er den vigtigste opgave for kommunen. Jeg tror på at borgerne selv kan vurderer, hvad de skal bruge deres fritid på.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen bør i højere grad målrette sig mod de borgere der virkelig har brug for hjælp.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tænker at der er nogle fagpersoner indenfor området som bedre kan svare på hvilke sundhedsområder der skal opprioriteres og hvilke der skal nedprioriteres. De fagpersoner skal vi lytte til.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

overordnet synes jeg at vi skal være en ambitiøs kommune som går forrest på klimaområdet. Men vi skal heller ikke sænke kommunens CO2-udledning på bekostning af hvad som helst. Kernevelfærden er mindst ligeså vigtig.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er alt for meget bureaukrati og papirarbejde i det offentlige. Vi bør give ældreplejen mulighed for at yde deres kerneopgaver.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

det er essentielt at vores børn får den bedste start på livet som overhovedet muligt.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal være en ambitiøs kommune som går forrest på klimaområdet.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Naturligvis. Konkurrence tvinger virksomhederne til at yde den bedste service.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe på vores flotte natur i kommunen, derfor kan det aldrig blive prioriteret for højt.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et enten eller spørgsmål. Begge ting er vigtigt for trafiksikkerheden. Det ene er ikke mere vigtigt end det andet.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

jeg tror på at langt de fleste mennesker ønsker at bidrage til samfundet. Og kommunen skal naturligvis vise vejen og hjælpe dem igang, som har været langtidsledige og har brug for hjælpen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes der er andre ting som er vigtigere og derfor foran i køen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det her vil jeg betegne som "nice to have", men lige nu skal vi fokusere på "need to have". Med andre ord. der er andre ting der er vigtigere og dette er ikke kernevelfærd.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, men det skal ikke ske på bekostning af de øvrige elever.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bor man på landet så lugter der engang imellem, det er sådan det er. Ligesom at hvis man bor inde i midtbyen så er der støj fredag og lørdag aften/nat.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bør dette overhovedet være til diskussion? Det er en af kommunens vigtigste opgaver, at hjælpe de svage og udsatte borgere i vores kommune.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der vil komme flere og flere el-biler på vejen i fremtiden, og naturligvis skal vores p-pladser følge med udviklingen.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Byrådskandidat

2021-d.d.

Byrådskandidat, Næstved Kommune

2017-2017

Erhvervskarriere (1)

Lærer, Ellebækskolen

2021-d.d.

Uddannelse (1)

Lærer, Professionshøjskolen Absalon

2016-2022

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

27
Det Konservative Folkeparti
6665
Kommunalvalg 2017

37
Liberal Alliance
796
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
27
Partiet i alt
6665
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
37
Partiet i alt
796
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre