13985-c7d3e759.jpeg
13985-c7d3e759.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Gitte Carlsberg
Født 16/6/1956 i Orehoved - Samboende men ikke gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Pædagogisk konsulent i Socialpædagogisk Center
Hvorfor bør man stemme på dig?
Mit hjerte er for de svage og handicappede borger i Næstved, men jeg mener, at jeg kan bruges i det meste. Vi skal samarbejde om at få den bedste kommunalbestyrelse i Danmark. Men det kræver, at jeg bliver valgt ind :)
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja - de penge spares senere i borgernes liv, hvis det gribes korrekt an.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvor er det godt - det er i valgkampen at borgerne skal opleve vores forskellighed. Nå valget er overstået trækkes i arbejdstøjet og der skal løses opgaver bedst muligt for borgere og kommunen.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan ikke tvinge folk til at motionere, men man kan skabe det attraktivt og inspirerende.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

alle kender nogle, som modtager penge pr. automatik fra det offentlige, uden at det har en betydning for borgerens velfærd. Men alle fortæller, at det er dyrere at skulle lave individuelle beregninger. Kan det nu også passe?????

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

tror at NK niveau er passende, hører kun gode historier pt.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Glæder jeg mig til at kende mere til.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal gøres noget aktivt - ikke bare snak - det koster, men alternativet kan ikke betales. Det ødelagte kan ikke genoprettes. Vi retter åer ud, planter skove, får vindenergi osv. men imens smelter polerne, der skal gøres meget mere, mere forskning og faglige opfindelser. Kommunen skal have fokus på co2 udledning og gøre noget aktivt ved det.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dejligt at der kommer nye mennesker til Danmark, vi mangler så meget arbejdskraft. Vi ønsker flere i institutioner, ældreområdet, sygehuse og håndværkere, men vi kan ikke få nok til at søge, derfor kom og få en uddannelse hos os og hjælp, så vi får det samfund, vi alle kunne tænke os.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

afbureaukratisering - har forsøgt at få det gennemført i Næstved Kommune forrige byrådsperiode, der behøver fokus på området, så det kommer helt ud til, hvor borgerene er.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er børnene, der er vores fremtid. Derfor skal vi fortsat finde til de ressourcer, som den nuværende bestyrelse har vedtaget, som bestemt ikke er for meget.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal gøres noget, vi kan ikke bare vente at andre skal gøre det. Vi må få de gode planer og tanker udført.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det gik ikke så godt sidst vi prøvede, men måske kan det lykkes nu.. Vi kan da altid give et nyt forsøg.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er nogle strækninger, som ikke giver mening at bruge millioner af kr. på, da der vil være max 5 personer, der cykler der pr. dag. Der hvor det kan dokumenteres ved undersøgelse, at der vil være et stort behov, skal det prioriteres. I byerne skal der skabes plads til cyklister med stier eller 1 + 2 veje.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

ikke kendt område for mig, ved ikke hvad der giver mening, men må kunne finde undersøgelser, der kan vise vejen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Har det fint med nuværende brugerbetaling.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling er fint. Vi skal alle prioritere, hvad vi ønsker at bruge vores pengene til.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal kigges på tidlig indsats, det hjælper i sidste ende. Hvor penge skal tages fra ??? Bliver spændende at være med i mulighedernes kunst.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mange som trænger til et løft, også handicappede og ældre skal have nytte af de ekstra midler. Det har været en trist periode de sidste par år. Pga. Corona før det blev der reduceret i timer hos borgerne.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2017-2017

Erhvervskarriere (1)

Pædagogisk konsulent, Socialpædagogisk Center Næstved

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Erhvervsuddannelse, Socialpædagog

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

73
Det Konservative Folkeparti
6665
Kommunalvalg 2017

177
Det Konservative Folkeparti
2896
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
73
Partiet i alt
6665
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
177
Partiet i alt
2896
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier