44867-0ad06e6b.jpeg
44867-0ad06e6b.jpeg
Dansk Folkeparti
Martin Henriksen
Født 25/1/1980 i Tårnby - Gift - 3 børn - 4660 Store Heddinge
Nuværende stilling: Konsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Det bør du gøre, fordi jeg bl.a. vil arbejde på og for følgende: Familieområdet, herunder skole- og børnepolitikken, er vigtige emner. Ungdommen er vores fælles fremtid. Derfor vil jeg bl.a. arbejde for at der er det nødvendige personale, så børnene oplever tryghed. I skolen vil DF have fokus på at styrke fagligheden og sikre at eleverne får kendskab til vores nationale og lokale kulturarv. Jeg ønsker at give familierne flere valgmuligheder. Jeg vil fokusere på sundhed og værdighed i ældreplejen. Det nuværende flertal har ikke styr på ældreomsorgen. Det kan vi ikke være bekendt. Det er vigtigt, at vi sætter pris på dem, der igennem livet har bidraget. Det gør vi ved at der er de menneskelige og økonomiske ressourcer der skal til for at vi kan tilbyde omsorg og varme til ældre og udsatte borgere. Jeg vil samarbejde om at skabe bedre forhold for de lokale virksomheder. Det er godt for almindelige lønmodtagere og de erhvervsdrivende. Tak fordi du læste med 😊
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mn erfaring er at integration først og fremmest handler om at stille håndfaste krav. Ikke at bruge flere penge på diverse projekter.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter min opfattelse vil en sænkning af skatten også kunne medføre en langsigtet forbedring af økonomien, og dermed sikre bedre borgervelfærd.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommer dog an på hvad der menes? Drejer det sig om ældre, om børn og unge, om idræt?

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når jeg skriver overvejende enig, så er det fordi at jeg mener at der bl.a. kan spares på administrationen.

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe på naturen, men Stevns kan ikke redde hele verden. Første prioritet må være at passe på de borgere, der har brug for støtte og hjælp i deres hverdag.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ville være dejligt, hvis integrationen var en succes. Men det er desværre ikke tilfældet. Det må vi forholde os til.

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vigtigste er bl.a. at prioritere indsatsen overfor sårbare grupper, men jeg mener også at man med en fornuftig økonomistyring bør kunne prioritere at sænke skatten.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kommer ikke udenom, at bedre ældrepleje også vil koste nogle penge. Der vil dog næsten altid kunne skabes forbedringer uden at tilføre ekstra ressourcer. Men hvis det virkelig skal kunne mærkes hos den enkelte, så kommer vi ikke udenom at det også vil koste noget.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at man kan spare nogle af leder- og mellemlederstillingerne væk, og så bruge ressourcerne på mere personale ude hos børnene.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er grundlæggende tilhænger af at den enkelte har ret til frit at kunne vælge mellem privat og offentligt. Sålænge kravene er i orden, så vil den øgede konkurrence kunne skabe bedre forhold for det enkelte menneske

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tjo, men hvis man alligvel er i gang med at renoverer et stykke vej, så er det jo oplagt også at indhente et tilbud på at få etableret cykelsti, hvis det ellers giver mening på den pågældende strækning.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flertalsgruppen har ført en uansvarlig økonomisk politik, hævet skatten og har ikke leveret varen i forhold til den borgernære velfærd. Så jeg håber på en ny retning for Stevns

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For mig kommer borgervelfærd bl.a. på børne-ungeområdet og ældreplejen, samt mulighed for sænkning af skatten først.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil gerne gøre mere for at hjælpe sårbare unge bl.a. ser jeg gerne et tættere samarbejde med den lokale STU-uddannelse. Men det kan man sagtens gøre samtidig med at man løfter niveauet for “almindelige” elever.

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker et borgerligt flertal og en borgerlig borgmester. Det arbejder jeg for. Men, efter min opfattelse er hverken Anette Mortensen eller Henning Urban i stand til at skabe den nødvendige gennemslagskraft for Stevns.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes at det er helt fint med el-biler. Men vi skal først bruge penge på at ændre ved tingene, såfremt der er efterspørgsel
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Medlem af Social & sundhed, Stevns Kommune

2021-d.d.

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds

2018-d.d.

Folketingsmedlem, Københavns Storkreds

2005-2019

Erhvervskarriere (4)

Konsulent, Christiansborg

2019-d.d.

Chauffør, Kødbyen

2004-2005

Værnepligtig, Kamptropperne/GHR, Slagelse

2000-2001

Postbud

1997-1999

Uddannelse (1)

Hf-eksamen, Frederiksberg Dagskole

2002-2004

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

604
Dansk Folkeparti
886
Folketingsvalg 2019

ukendt
Dansk Folkeparti
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
604
Partiet i alt
886
Folketingsvalg 2019
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier