Kaos efter nyt IT-system: Syge borgere risikerer fejlbehandling

Kritikken af nyt IT-system er lammende i Odsherred, og nu har 25 navngivne sygeplejersker fået nok.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Syge borgere risikerer forkert behandling i Odsherred Kommune, og hjemmesygeplejersker sendes på besøg hos for længst afdøde.

 Alt sammen på grund af knas med IT-systemet, Cura, som kommunens godt 40 hjemmesygeplejersker har skullet arbejde med siden den 7.december.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

25 sygeplejersker har fået nok

Nu har 25 navngivne sygeplejersker fået nok. De fortæller historien om, hvordan der dagligt opstår utilsigtede hændelser, og hvordan alvorligt syge borgere glemmes, fordi IT-systemet ikke fungerer, og de oplever, at deres råb om hjælp ignoreres fra kommunens øverste ledelse, mens kolleger går grædende hjem fra arbejde.

quote Vi ligger vågne om natten og spekulerer på, om vores patienter nu er med i systemet, og om medicinen står rigtigt noteret, så der ikke sker medicinfejl.

Berit Madsen, hjemmesygeplejerske

- Vi går på kompromis med vores faglige stolthed, og vi risikerer dagligt at overtræde autorisationsloven, og i særdeleshed loven om patientsikkerhed, på grund af det her. Det går ikke længere, og det rammer de syge borgere, som vi besøger hver dag, siger sygeplejerskerne Berit Madsen, Trine Dijohn og Anne-Sophie Ahrendt Nielsen til dagbladet Nordvestnyt, og de bakkes op af 22 navngivne kolleger, som Nordvestnyt er bekendt med.

Ligger vågne om natten

Sygeplejerskerne forventes at arbejde med et IT-system, som de ikke kan håndtere og konsekvenserne er alvorlige.

- Vi ligger vågne om natten og spekulerer på, om vores patienter nu er med i systemet, og om medicinen står rigtigt noteret, så der ikke sker medicinfejl. Jeg tænker tit på, om de døende patenter, jeg plejer, får den rigtige behandling, og jeg har været nødt til at anskaffe mig en lille bog, hvor jeg kan skrive vigtig info, som tidligere var gemt i journalsystemet, bare for at være sikker på at det ikke glemmes, siger Berit Madsen og fortsætter:

- Det er et kæmpe kaos, hvor vi hver dag risikerer at begå fatale fejl. Vi har haft et møde med Dansk Sygeplejeråd om problemet, og her dukkede der 32 ud af 40 sygeplejersker op, for vi har fået nok. Dels for vores egen skyld, men mest på grund af patientsikkerheden, og oven i dette så mangler vi dagligt personale, og vikarerne kan slet ikke komme på IT-systemet, og det virker ikke just befordrende, når vi så oplever, hvor mange penge, der spildes på fejlture og fejl på grund af IT-systemet, siger hun.

Ledelse erkender fejl i IT-system

Sygeplejerskerne føler ikke, at kommunens øverste ledelse lytter til deres frustration, men kommune-direktør, Gitte Løvgren, erkender, at der er alvorlige fejl i systemet.

quote Der arbejdes intensivt med at finde løsninger på de tekniske vanskeligheder, og samtidig vurderer vi, om vi kan gøre yderligere for at ruste vores medarbejdere til at kunne anvende systemet bedre.

Gitte Løvgren, Kommune-direktør

- Der viser sig en række udfordringer med brugen af dette system, særligt bliver sygeplejen ramt af dette. En af udfordringerne er, at der ikke kan hentes data fra andre systemer, hvilket blandt andet har medført, at der må trækkes manuelle lister, og de oplysninger, der skulle hentes data fra blandt andet sygehuse, nu skal hentes på andre måder, siger hun til Nordvestnyt og fortsætter:

- Dette medfører et urimeligt arbejdspres på vores medarbejdere og besværliggør deres arbejdsgange ganske betydeligt. Der arbejdes intensivt med at finde løsninger på de tekniske vanskeligheder, og samtidig vurderer vi, om vi kan gøre yderligere for at ruste vores medarbejdere til at kunne anvende systemet bedre.