Derfor ligger der flere fældede træer

Den invasive art stammer fra Nordamerika, men det er snart slut efter et større arbejde på det nordvestlige Sjælland.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det skal være slut med Sitkagran på det nordvestlige Sjælland, så biodiversiteten kan øges.

quote Vis hensyn til de entreprenører, som arbejder i skoven, og hold god afstand - også for din egen skyld

Odsherred Kommune

Det oplyser Odsherred Kommune.

I et naturprojekt i Askehaven og Skærby Skov nedbryder kommunen den invasive art for at gøre plads til hjemmehørende træer og buske.

Træerne ligger klar til at blive kørt væk.
Træerne ligger klar til at blive kørt væk. Foto: Odsherred Kommue

Sitkagran stammer fra Nordamerika, men i Skærby Skov kan man finde større partier af nåletræet.

Naturprojektet indbefatter udover fjernelse af Sitkagran ifølge kommunen også en række andre initiativer til gavn for biodiversiteten.

Det store naturprojekt

  • Skoven skal gøres mere lysåben ved udtynding af træer.

  • Hjemmehørende arter fx Eg, Skovfyr, Birk og Hassel bevares, men tyndes når disse står tæt.

  • Gamle og særprægede træer bevares

  • Udtynding af alle arter i skovbrynet, dog ikke lave krat og buskede vækster.

  • Fjernelse af Sitkagran i videst muligt omfang

  • Bevaring af stående samt liggende dødt ved.

  • Fjerne risikotræer langs veje og stier

Kilde: Odsherred Kommune

Derfor vil forbipasserende omkring Nykøbing Sjælland i disse dage opleve, at der løbende sker ændringer i Askehaven og i Skærby Skov ved campingpladsen.

Arbejdes på højtryk efter påske

Arbejdet med fældning af invasive og uønskede arter er ved at være færdigt, og nu begynder arbejdet med at få kørt stammer og flis ud af Skærbys Skov.

Træerne ligger klar til at blive kørt væk.
Træerne ligger klar til at blive kørt væk. Foto: Odsherred Kommue

Det betyder, at der efter påske arbejdes på højtryk for at gøre projektet færdigt.

- Vis hensyn til de entreprenører, som arbejder i skoven, og hold god afstand - også for din egen skyld, skriver kommunen.

Læs også
Planteskole guider - denne plante må du ikke komme i jorden i påsken
Læs også
Planteskole guider - denne plante må du ikke komme i jorden i påsken

Ifølge kommune bliver de gamle og særprægede træer bevaret, mens skal gøres mere lysåben ved udtynding af træer.

Der er ikke sat nogen slutdato for projektet. 


Nyhedsoverblik