Annette Berg får lov at fortsætte som præst

Biskoppen meddeler mandag, at sognepræst Annette Berg fra Vig ikke længere er fritaget fra tjeneste og får lov at fortsætte som præst.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Sognepræst Annette Berg kan atter vende tilbage til prædikestolen i Vig Kirke. I en pressemeddelelse mandag underskrevet af både hende og biskop Peter Fischer-Møller fremgår det, at Annette Berg ikke længere er fritaget for tjeneste.

I november valgte biskoppen ellers at fritage hende for tjeneste efter udtalelser om, at hun tror på reinkarnation. I TV ØST programmet Præstens Lektie kom hun med udtalelsen, som i første omgang førte til, at hun blev kaldt til tjenstlig samtale hos biskoppen og skulle være under skærpet tilsyn.

Da hun efterfølgende meldte ud, at hun stadig var åben for reinkarnation, blev hun kaldt til endnu en samtale og blev fritaget for tjeneste resten af 2015.

Åbne for samtalen, men...

Nu kan hun så vende tilbage.

- Præster i folkekirken har ved deres ordination aflagt et præsteløfte og har dermed forpligtet sig på folkekirkens bekendelsesgrundlag(...) Hvis en præst i folkekirken ikke længere synes, at folkekirkens bekendelsesgrundlag giver mening eller vælger at tilslutte sig helt andre trosforestillinger end folkekirkens, erv edkommende naturligvis som alle andre beskyttet af lovgivningens bestemmelser om trosfrihed og ytringshed, men må også tage konsekvensen af sit præsteløfte og ophøre med at være præst i folkekirken. Annette Berg og jeg er enige i disse betragtninger. Annette Berg vedstår overfor mig sit præsteløfte, skriver biskoppen i pressemeddelelsen og ophæver dermed tjenestefritagelsen.

Han nævner i samme meddelelse, at han ligesom sognepræsten fra Vig ønsker at være åben og interesseret i at tale med mennesker om de tanker, de gør sig om eksistensialisme og etik. Også når det gælder reinkarnation, men han påpeger samtidig, at reinkarnation ikke er et begreb, der kan udledes af folkekirkens bekendelsesgrundlag. Samtidig skriver han, at en række af forestillingerne om i reinkarnationstanken står i et stærkt spændingsforhold til trosbekendelsen.

Annette Berg kan fra dags dato vende tilbage til sit job, men kommer til at være under skærpet tilsyn hele 2016.


Nyhedsoverblik