Sundhedsplatformen: Det betyder det nye system for dig

I november får regionens sygehuse nyt it-system. Få et overblik over, hvad Sundhedsplatformen kommer til at betyde for patienterne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I øjeblikket er 13.000 ansatte i Region Sjælland ved at blive uddannet i regionens nye it-system, Sundhedsplatformen.

Den 25. november tager alle Region Sjællands sygehuse og psykiatrien systemet i brug.

Sundhedsplatformen samler patienternes oplysninger ét sted og erstatter 30 nuværende it-systemer.

Men hvad betyder det nye system rent praktisk for patienterne, og går sammenkoblingen ud over patienternes digitale sikkerhed?

Det har TV ØST spurgt egenleveranceprogramleder i Region Sjælland, Tom Quvang Jørgensen, om. 

Koncerndirektør
Læs også
Nyt it-system på sygehusene: Koncerndirektør afviser grund til bekymring

Ikke store forskelle for patienterne

Egenleveranceprogramlederen har valgt at svare skriftligt på TV ØSTs spørgsmål om det nye it-system.

Hvad sker der, hvis man bliver syg, mens I skifter til Sundhedsplatformen?

Behandlingen vil være den samme, hvis man bliver akut syg, mens vi er ved at skifte til det nye it-system. Man vil som altid blive kørt til et sygehus og blive behandlet. Rent teknisk har man sørget for back up, og det gamle it-system vil virke et stykke tid, efter det nye tages i brug. Samtidig har man sørget for et beredskab i personalet, som kan dække det behov, der kan opstå for ekstra hjælp.

Hvad kommer der til at ske med den information, man får fra sygehuset?

Fakta om Sundhedsplatformen

Information fra sygehuse og psykiatri som prøvesvar, indkaldelse til undersøgelse eller lignende vil med Sundhedsplatformen foregå, som det allerede gør, via e-Boks. Sundhedsplatformen åbner som noget nyt for den ekstra mulighed, at man selv kan tilgå sin journal, som man kender det fra Sundhed.dk i dag.

Hvem får adgang til ens helbredsoplysninger?

Det er kun de relevante behandlere samt patienten selv, der har adgang til journalen på minsundhedsplatform.dk. Oplysningerne i journalen deles udelukkende mellem afdelinger eller sygehuse, hvis patienten skifter behandlingssted eller afdeling. I sådan et tilfælde gør Sundhedsplatformen det lettere for behandlere og sundhedspersonale at danne sig et overblik over patientens behandlingsbehov.

Vil man kunne mærke en ændring i den måde, man bliver behandlet på, på sygehuset?

Nej, behandlingen er den samme. Der, hvor man som patient vil kunne mærke forskel, er at man som eksempelvis patient med en kronisk sygdom vil opleve, at man lettere vil kunne få viden om, hvordan sygdommen udvikler sig, fordi man selv kan tilgå journaler ét samlet sted. På den måde er tanken bag Sundhedsplatformen blandt andet at inddrage patienten mere i eget behandlingsforløb.

Hvordan er sikkerheden – kan helbredsoplysningerne hackes?

Alle data i Sundhedsplatformen bliver krypteret, og der er en fintmasket sikkerhedsstyring omkring Sundhedsplatformen.