¨

Tyskerne skræmmer danske politikere

Foto: TV ØST

Femern Bælt-forbindelsen beholder alligevel navnet. Der var ellers tale om at ændre navnet til Østersøforbindelsen, men den er tyskerne ikke med på.

 

Det er af hensyn til Tyskland, at transportminister Hans Chr. Schmidt (V) ikke vil ændre Femern-forbindelsens tyske navn til Østersøforbindelsen, der er mere danskklingende, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Af et notat forfattet i Transportministeriet fremgår det, at navnet på den faste forbindelse under Østersøen ikke kan ændres. Det skyldes ikke mindst, at tyskerne vil modsætte sig det.

- I den dansk-tyske traktat af 3. september 2008 benævnes forbindelsen "den faste forbindelse over Femern Bælt". Det bliver i daglig tale til det mere mundrette Femern Bælt-forbindelsen. En ændring af navnet på forbindelsen må derfor antages at forudsætte enighed med Tyskland. Femern Bælt er opkaldt efter den tyske ø Femern (Fehmarn på tysk). Navnet Femern Bælt-forbindelsen giver dermed projektet - som jo på alle andre områder er dansk - en vis forankring i Tyskland., hedder det blandt andet i notatet.

Det noteres videre, at "den faste forbindelse over Femern Bælt bør dog bevare sit navn", og der peges blandt andet på, at "de andre faste forbindelser samt større broer og tunneller er alle navngivet efter det farvand, de krydser". For eksempel Storebæltsforbindelsen, Øresundsbron og Lillebæltsbroen.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App