¨

Femern-selskab kritiseres for at gemme dårlig trafikanalyse

Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 milliarder kroner i 2015-priser i anlægsloven. Foto: Femern A/S

Selskabet Femern A/S modtager kritik, fordi selskabet ikke leverede en dårlig trafikprognose videre til Tyskland.

Da prisen for at køre over Storebæltsbroen blev reduceret i 2017 betød det også en kraftig nedskalering af den mængde rejsende, som ventes at krydse Femern-tunnelen, når den engang er bygget færdig.

Men selvom Femern A/S var forpligtiget til at give den halvsløje analyse til de tyske myndigheder, så skete det ikke. Det skriver Ingeniøren.

Trafikanalysen var foretaget på baggrund af en undersøgelse blandt kunderne af moderselskabet Sund & Bælt, og viste, at de lavere priser på Storebælt ville koste hver tredje rejsende, som man havde ventet ville droppe turen over Storebælt mod Tyskland. Faldet svarer til omkring ti procent af den ventede trafik over Femern.

Femern A/S vurderede dog, at undersøgelsen ikke var god nok, og fik i stedet lavet nye analyser baseret på trafikken i mobiltelefoner.

Femerntunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Foto: Femern A/S

Det er uvist, om det kan få konsekvenser for Femern A/S og byggesagsproceduren, at undersøgelsen ikke har været sendt til myndighederne.

Er i gang

Tyske myndigheder valgte i januar 2019 at udstede en byggetilladelse til projektet, men en række miljøorganisationer har klaget over tilladelsen, som de mener ikke tilgodeser fuglelivet i området, viser nok hensyn til flagermus og støj vil ramme marsvin i farvandet. Mens klagen behandles, er byggeriet sat på pause, og processen ventes at være mindst et år.

Femerntunnelen bliver 17,6 kilometer lang. Foto: TV ØST

Mens Femern venter på grønt lys fra den tyske ende af bæltet, har der i flere år været arbejdet på danske side af bæltet med at klargøre byggepladsen og lave veje og cykelstier omkring den kommende tunnel.

Et af disse arbejder har omfattet grundige arkæologiske undersøgelser i området, der kan give helt ny viden om livet i stenalderen.

Femerntunnelen bliver 17,6 kilometer lang. Det kommer i udgangspunktet til at koste 494 kroner i 2015-priser at komme over broen.

Der skal bruges 3,2 millioner kubikmeter beton og 360.000 ton armeringsstål til byggeriet. Det vil tage 8,5 år at bygge tunnelen.

Den ventes at kunne åbne i 2028.

  Foto: Grafik: Nick Abildgaard - TV2 ØST

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App