Femern: Sådan kommer det til at se ud

Et kæmpe arbejde med at redde miljøet er en del af Femern-projektet. Blandt andet skal en sø flyttes, og der skal bygges en stor, kunstig ø.

Tema: Femern-forbindelsen
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Det her er en grøn frø. Det er hovedbeboeren i vandhullet her.

Biolog Martin Kielland står midt i et lille vandhul uden for Rødbyhavn. Med sit fiskenet har han fanget en grøn frø, som er et af de dyr, der lever i søen.

Men hvis Martin Kielland kommer tilbage om 2 år, kan han stå på samme sted uden waders. På det tidspunkt vil der nemlig ligge den fabrik, der skal støbe tunnelelementerne til den kommende forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Det er netop derfor Martin Kielland er trukket i waders og har fundet sit fiskenet frem, som han har gjort så mange gange før. Når søen bliver fjernet til fordel for fabrikken, skal der nemlig laves en ny sø. Der et af de projekter, som Martin Kielland arbejder på for Femern A/S.

- Hver gang vi bygger noget nyt, kan vi ikke bare inddrage naturen. Vi er også nødt til at opretholde den bestand af dyr og planter, der er i området, siger Martin Kielland.

Stor VVM-redegørelse

Anlægget af nye søer, er en del af en større VVM-rapport. Femern A/S har lavet rapporten, der beskriver, hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø.

Omfanget af rapporten taler for sig selv. Den danske udgave fylder 2000 sider og bygger på 12.000 siders undersøgelser. I Tyskland fylder VVM-redegørelsen 8.000 sider.

Rapporten er lavet for at forstyrre naturen og miljøet mindst muligt.

- Vi vil lave en ret stor arealinddragelse. Det vil sige, at vi vil have tab af naturområder.  Vi vil også komme til at forringe nogle arters levevilkår, herunder også menneskets. Så vi vil selvfølgelig godt vide præcis, hvad det er for nogle påvirkninger vi kommer til at lave, og hvordan vi kan afværge eller reducere dem, siger Anders Bjørnshave, der er miljøchef i Femern A/S.

Blandt andet har biologer undersøgt miljøet på land, i vandet og i luften.

- Vi har kigget på fugle, marsvin, vi har sågar fløjet rundt i området en gang om måneden. Det har været et kæmpe arbejde, hvor der har været omkring 120 mand i gang i 2 år, siger Anders Bjørnshave.

Det har kostet omkring 500 millioner kroner at lave VVM-redegørelsen.

 

 

 

Sådan kommer det til at se ud

I dag: Udsigt fra havnemolen set fra den vestlige mole ved Rødbyhavn mod nordvest. Lalandia ses i baggrunden.

Sådan kommer det til at se ud: Til højre i billedet ses den nye soppestrand, der dannes ud af den eksisterende strand.

 

 

I dag: Udsigten set fra Søpavillonvej vest for Rødbyhavn. Der er uhindret udsyn over havet og horisonten.

Sådan kommer det til at se ud: Kanalen giver mulighed for, at kajakker mv. kan passere fra lagunestranden til Rødbyhavn.

 

 

 

I dag: Landbrugslandskabet, som det fremstår i dag, set fra en sidevej til Strandholmsvej ud for ejendommen Riksø.

Sådan kommer det til at se ud: Visualiseringen viser motorvejen og betalingsanlægget med kontrol- og overvågningscenter samt arealer til politi- og toldkontrol

 

I dag: Nuværende dige set ved krydset mellem stien på kystdiget og Gl. Badevej.

Sådan kommer det til at se ud: I visualiseringens forgrund ses den midlertidige arbejdsplads ved portal- og rampeområdet inkl. betonfabrik.