Strandjæger: Flytning af havn til Ydernæs vil ødelægge et rekreativt område

Bestyrelsen for Næstved Havn har foreslået at flytte havnen ud til Ydernæs, men det vækker modstand blandt sejlere og strandjægere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Sidst på året skal Næstved byråd tage stilling til om Næstved Havn skal flyttes.

Derfor er bestyrelsens for havnen blevet bedt om at pege på en ny placering, fortæller bestyrelsens formand Kristian Skov-Andersen (V) til TV2 ØST.

Valget er faldet på et område på Ydernæs, der ligger ved udmundingen af kanalen.

quote Havnen fylder meget og støver og støjer, og det er ikke særlig kønt, at have den liggende så tæt på byen

Kristian Skov-Andersen (V), byrådsmedlem og formand, Næstved Havn.

- Vi kunne have valgt at pege på et område på den anden side af kanalen, men Ydernæs ejes allerede af Næstved Havn, så det ville gøre det dyrere at lægge havnen på den anden side, siger Kristian Skov-Andersen.

- Men det ville ikke være umuligt, siger han.

Bestyrelsesformanden, der og så sidder i byrådet i Næstved fortæller, at Næstved Havn har givet deres bud på, hvor en ny havn skal placeres ud fra en vurdering af miljøforhold, logistik og økonomi.

- Havnen fylder meget og støver og støjer, og det er ikke særlig kønt, at have den liggende så tæt på byen, siger Kristian Skov-Andersen.

Han forstår godt, at medlemmer af Næstved Sejlklub og Næstved Strandjagtsforening, ikke er glade for, tanken om, der bliver placeret en erhvervshavn, på de arealer, hvor de holder til.

- Vi får en genhusningsproblematik, hvis byrådet beslutter, at havnen skal flyttes ud på Ydernæs, siger han.

Strandjæger: Underskrifterne ruller ind

Kristian Skov-Andersen mener, at Næstved Kommune skal bruge de arealer, hvor der nu er havn, til at udvikle byen og bygge ny beboelse, ligesom man har gjort i mange andre havnebyer.

quote Det er også en mulighed at afvikle havnen i Næstved, men det vil koste arbejdspladser og fjerne indtægter fra kommunen

Kristian Skov-Andersen (V), byrådsmedlem og formand, Næstved Havn.

- Det er også en mulighed at afvikle havnen i Næstved, men det vil koste arbejdspladser og fjerne indtægter fra kommunen, siger han.

Men det er ikke alle, der er interesserede i at få flyttet erhvervshavnen ud af Næstved by.

Michael B. Clausen, der er medlem af Næstved Strandjagtsforening, har lavet en underskriftsindsamling, der skal gøre politikerne opmærksomme på, at en eventuel havn på Ydernæs, vil ødelægge et rekreativt område for mange af kommunens borgere.

Han annoncerede underskriftsindsamlingen i avisen Sjællandske tirsdag, og et døgn efter er der allerede en del, der har givet deres mening tilkende.

- Det ruller pænt ind med underskrifter, fortæller Michael B. Clausen.

Næstved Havn
Læs også
Næstved havn vil flytte hjemmefra: Ser på plads udenfor byen
Næstved Havn
Læs også
Næstved havn vil flytte hjemmefra: Ser på plads udenfor byen

Han mener ikke, at havnens nuværende placering er til gene for bylivet, og han er bange for, at byrådspolitikerne vil fjerne et rekreativt område i kommunen, som mange borgere benytter sig af.

Han foreslår derimod, at havnen kan flyttes til et område, der ikke ligger helt ude ved kanalens udmunding.


Nyhedsoverblik