Stort møde om Næstved-motorvej: Se hvor den planlægges

Fremlæggelse af fire forslag til motorvejsforbindelsen mellem Næstved og Rønnede.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Støjer den meget? Hvad med naturen? Og hvilke huse skal eksproprieres?

I aften er der ved et borgermøde i Toksværd, mellem Næstved og Rønnede, mulighed for at stille spørgsmål til den VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), der er lavet forud for beslutningen om en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Det er den nuværende Rute 54 mellem de to byer, der skal udbygges, og VVM-redegørelsen fremlægger bud på fire forskellige motorvejsruter. Se ruterne beskrevet længere nede i artiklen.

Om borgermødet

Ulrik Larsen fra Vejdirektoratet forventer, at der vil være stor interesse for VVM-redegørelsen på borgermødet i aften: ”Jeg håber, at folk bliver klogere på de fire forskellige motorvejsruter”, siger han til TV ØST. Selve borgermødet begynder kl. 19.00, men allerede kl. 18.30 kan interesserede borgere møde op og høre eksempler på støj som den vurderes at ville lyde fra den kommende motorvej.

Det videre forløb

 • Der er høringsfrist for VVM-redegørelsen den 20. januar 2017
 • Herefter vil Vejdirektoratet foreslå en af de fire ruter til transportministeren.
 • Herefter bliver det politisk besluttet om motorvejsforbindelsen bliver til noget og med hvilken placering.
 • Der skal vedtages en anlægslov i Folketinget og bevilges penge på finansloven.

De fire ruter

I VVM-redegørelsen fra Vejdirektoratet kan man læse følgende om de fire bud på motorvejsforbindelsen samt en mulighed for varianter af ruterne:

Forslag A

 • Motorvejen er ca. 15 km lang, og tager udgangspunkt i den nordlige omfartsvej ved fordelerringen i Næstved.
 • Motorvejen forløber nord om Holme-Olstrup og har tilslutning til det lokale vejnet ved krydsning af Gødstrupvej. Gødstrupvej fl yttes og anlægges som ny kommunevej mellem den nuværende Rute 54 og tilslutningsanlægget.
 • Motorvejen er mellem Boserup og Sydmotorvejen sammenfaldende med forslagene B og C. Igennem skoven forløber motorvejen meget tæt på den nuvæ- rende Rute 54, som delvis genbruges til en dobbeltrettet cykelsti gennem skoven, og den nuværende vej forslås lukket på en delstrækning.
 • Ved Sydmotorvejen tilsluttes motorvejen med to direkte motorvejsramper til/fra København, og det eksisterende tilslutningsanlæg nr. 37 ved Rønnede bliver delvist genbrugt.

Forslag B

 • Motorvejen er ca. 15,5 km lang, og tager udgangspunkt i den nordlige omfartsvej ved fordelerringen i Næstved.
 • Motorvejen forløber syd om Holme-Olstrup og krydser den nuværende Rute 54 vest for Toksværd. Her etableres en tilslutning til Rute 54 og kommunevejen Ravnstrupvej omlægges og tilsluttes Landevejen længere mod øst.
 • Herfra er motorvejen stort set sammenfaldende med forslag A.

Forslag C

 • Motorvejen er ca. 16 km lang og tager udgangspunkt i den nordlige omfartsvej ved fordelerringen i Næstved.
 • Motorvejen forløber syd om Holme-Olstrup og Toksværd frem til Boserup, hvor den på den resterende strækning er sammenfaldende med forslag A og B.
 • I Boserup etableres et tilslutningsanlæg til den nuværende Rute 54, som forlægges og bliver tilsluttet Sørupvej.

Forslag E

 • Motorvejen er ca. 13 km lang og tager udgangspunkt i fordelerringen til den nordlige omfartsvej i Næstved.
 • Motorvejen forløber syd om Holme-Olstrup og Toksværd, og den er sammenfaldende med forslag C frem til syd for Toksværd.
 • Syd for Toksværd vil der blive etableret en tilslutning til det lokale vejnet, som bliver suppleret med en ny forbindelsesvej til den nuværende Rute 54 parallelt med Toksværd Bygade/Nr. Tvedevej, som ikke er egnet til at betjene trafik til og fra motorvejen.
 • Herefter fortsætter motorvejen mod øst, og den forløber nord om landsbyen Sørup og syd om skoven Denderup Vænge.
 • Motorvejen bliver tilsluttet Sydmotorvejen i et nyt trompetanlæg syd for det eksisterende tilslutningsanlæg nr. 37 ved Rønnede.

 

Varianter

 • Der er endvidere undersøgt en alternativ tilslutning til Ring Øst for de sydlige forslag B, C og E i stedet for tilslutningen til den nordlige omfartsvej ved fordelerringen i Næstved.
 • Det omfatter tre varianter, hvor motorvejen bliver tilsluttet Ring Øst i rundkørslen ved Stenlængegårdsvej.
 • Motorvejen forløber syd om jernbanen Lille Syd og nord for Kalbyris Skov. Syd for Holme-Olstrup mødes de tre varianter med forslag B, C og E og er sammenfaldende med dem på den resterende del af strækningen.

 

Du kan læse hele VVM-redegørelsen her.