¨

Sådan sparer Næstved 10 millioner på børnepasningen

Foto: TV ØST

Politikerne i Næstved Kommune besluttede tirsdag aften at gennemføre massive besparelser på børnepasningsområdet. Se her hvordan.

Et stort underskud på børnepasningen i Næstved Kommune fik tirsdag aften politikerne i kommunen til at gennemføre omfattende besparelser på børnepasningsområdet i kommunen.

230 pladsser i børnehaver, dagplejer og vuggestuer nedlægges som en følge af politikernes beslutning, ligesom børnehaven Lagunen også lukkes.

Alt i alt var det et akut underskud på 8,2 millioner kroner, der fik kommunen til at gennemføre besparelserne, der svarer til omkring 10 millioner kroner om året, hvoraf der kan spares 5,2 millioner kroner allerede i år.

Problemet i kommunen er, at børnetallet falder – og at det falder hurtigere end forudset. Sidste år blev 240 pladser i kommunen sparet væk, men det er ikke nok i forhold til det nuværende børnetal.

Alt i alt vil der i den nuværende sparerunde forsvinde 54 dagplejepladser, 35 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser som led i den omfattende spareplan, der sætter ind med 15 forskellige forslag.

Mest markant i planen var lukningen af den populære institution Lagunen, der ellers i årevis har haft lange ventelister. Lokalerne overtages i stedet af busbørnehaven Frit 16.

Samtidig spares der markant på antallet af dagplejerpladser i kommunen.

Også Valmuen under Markblomsten nedlægges som selvstændig afdeling, men bygningen kan stadig bruges af Markblomsten. Tromlehuset i Herlufmagle sammenlægges med Elverhøj – og de gamle lokaler sælges.

Alt i alt vil 25-30 ansatte skulle fyres som led i spareplanen, anslår kommunen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App