¨

Regionsrådet vedtager en ny råstofplan: Naboerne er frustreret

Arkivfoto Foto: TV ØST

Foto: Region Sjælland

1 af 2

Regionsrådet har torsdag aften vedtaget en ny råstofplan, som udpeger 25 nye områder, hvor der i fremtiden kan indvindes sand, grus, sten og kalk.

Regionsrådet i Region Sjælland vedtog torsdag aften en ny råstofplan, som udpeger hele 25 nye områder, hvor der i fremtiden kan indvindes sand, grus, sten og kalk.

Det er råstoffer, som ifølge regionen er nødvendige i byggeriet, til etablering af blandt andet nye veje og andre steder i industrien. Med den nye råstofplan udlægges 320 ha nye arealer til graveområde. Samtidig fjernes 1.425 ha, hovedsageligt fordi arealerne er færdiggravet.

Der har forud for vedtagelsen af råstofplanen været afholdt to borgermøder og to høringsperioder, hvor borgere kunne ytre sig om planerne.

Råstofferne bliver billigere

- Kun få ønsker sig en råstofgrav som nabo, så vi har gjort os umage for hovedsagelig at udlægge nye råstofgrave, hvor der aktuelt er behov for råstofferne og hvor der i forvejen graves. Det er vigtigt for Region Sjælland fortsat at sikre lokal forsyning af råstoffer, udtaler Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur, i en pressemeddelelse og tilføjer:

Det er vigtigt for Region Sjælland fortsat at sikre lokal forsyning af råstoffer. På den måde bliver råstofferne billigere

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur

- På den måde bliver råstofferne billigere, samtidig med at lastbiltransporten med råstoffer mindskes. De nye graveområder er derfor godt fordelt over regionen med nye områder blandt andet i Kalundborg, på Stevns og på Lolland.

Vrede naboer

Et af de områder, som blev vedtaget i forbindelse med råstofplanen, er Myrup uden for Næstved. Her har borgerne længe været er i oprør. De frygter blandt andet, at en grusgrav i området vil true børnenes skolevej.

Nu synker vi lige en gang, og sunder os. Og så indsender vi en klage til Naturklagestyrelsen

Troels Ejdrup Andersen, Myrup

- Det er enormt ærgerligt, fordi Myrup er et landskabeligt område, og det er vildt fejplaceret, siger Troels Ejdrup Andersen, nabo til en eventuelt kommende grusgrav i Myrup, til TV ØST.

- Nu synker vi lige en gang, og sunder os. Og så indsender vi en klage til Naturklagestyrelsen, tilføjer Troels Ejdrup Andersen.

Medfører store ændringer i landskabet

Råstofindvindingen medfører ifølge Region Sjælland store ændringer i landskabet. Ofte vil der opstå nye søer som følge af råstofindvindingen.

- Vi har som noget nyt skrevet retningslinjer ind i råstofplanen om samarbejde med kommuner og lodsejerne om efterbehandling af råstofgrave. Regionen vil gerne skubbe på for, at der tænkes langsigtet, når der skal graves efter råstoffer, fortæller Udvalgsformand Peter Jacobsen.

Det kræver tilladelse fra Region Sjælland, før der kan indvindes råstoffer i et område, som er udlagt som graveområde i råstofplanen. Det tager cirka 1 år eventuelt at få en tilladelse.

Du kan se hvilke områder, der er udpeget til graveområde i den nye råstofplan her. Foto: Region Sjælland

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App