Rapport: Næstved Sygehus

Ekspertpanelet vil ikke anbefale at prioritere Næstved Sygehus. Læs konklussionerne fra dagens rapport om fremtidens sygehusstruktur her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ekspertpanelets konklusion vedr. Næstved Sygehus:

Ekspertpanelet vurderer, at den vedtagne beslutning, hvor regionsfunktionerne i Region Sjælland spredes mellem to sygehuse (Næstved og Roskilde) er uhensigtsmæssig i forhold til at underbygge en fagligt bæredygtig struktur i regionen. Ekspertpanelet anbefaler, at den specialiserede behandling/regionsfunktioner samles på ét sygehus i Region Sjælland, og at dette sygehus samtidig bør være ét af regionens akutsygehuse.

Ekspertpanelet finder derfor ikke, at projektet bør prioriteres på det foreliggende grundlag. Den fremtidige rolle for Næstved Sygehus er i høj grad afhængig af en række andre elementer, som ikke synes afklaret i den nuværende sygehusplan. Panelet finder, at det som forudsætning for større investeringer på det somatiske område i Region Sjælland bør genovervejes, hvordan der samlet set sikres en struktur i regionen, der realiserer målsætningen om en moderne, rationel og bæredygtig struktur også på langt sigt. I den forbindelse er det væsentligt, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet efterleves.

Læs hele rapporten