Frivillige foreninger kæmper med indviklede EU-regler: - Det er hamrende irriterende

Tiden går fra at skabe aktivitet i foreningerne, siger de frivillige. Lokal venstremand går efter mere lempelige vilkår inden sommerferien.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Skærpede EU-regler for persondata og hvidvask er gået hen at blive en større byrde rundt omkring i de små foreninger.

For flere regler pålægger foreningsbestyrelserne, der langt hen ad vejen er frivillige, at skulle bruge stadig mere tid på at indrette sig efter regelværket, der er udstukket fra Bruxelles.

Det oplever man blandt andet i Lundebakke Gymnastikforening i Næstved, der ligesom alle andre foreninger skal indrette sig efter de såkaldte GDPR-regler, som blev indført i 2018:

quote Jeg kan bruge megalang tid på at få underskrifter og tilfredsstille bankene – og jeg er bare frivillig

Joy Sørensen, formand, Lundebakke Gymnastikforening i Næstved

- Jeg kan bruge megalang tid på at få underskrifter og tilfredsstille bankerne – og jeg er bare frivillig. Jeg vil egentlig bare gerne have med børnene og idrætten at gøre, siger formand Joy Sørensen.

Hun skal hvert år efter generalforsamlingen indbringe dokumentation på samtlige bestyrelsesmedlemmer, for at foreningen kan have en konto i banken. Dette gælder også ved genvalg.

- Sådan er det hvert år. Man skal have fat i kørekort, sygesikringsbevis og underskrift – det er hamrende irriterende, for jeg skal køre rundt til de her medlemmer i bestyrelsen og indsamle det.

Dyrere at være kunde i banken

I takt med at der er kommet flere regler i bankerne, er det også blevet dyrere at være foreningskunde, siger formanden, der senest har oplevet at brugen af Mobilepay er steget med 25 øre per transaktion:

- Det kan godt være, 25 øre ikke lyder af meget – men for en af vores foreninger handler det om over 3.000 kroner om året, siger Joy Sørensen og tilføjer:

- Det er altså rigtig mange penge, jeg skal finde, bare fordi de hæver det med 25 øre.

Reglerne er ikke kun et problem over for bankerne. Også kontakten til forældre er gjort mere besværlig de senere år, hvis man som gymnastikforening skal efterleve alle regler om opbevaring af persondata:

- Hvis han har et børnehold, og et barn snubler og forstuver foden, så kan træneren ikke kontakte forældrene, for han må ikke kende kontaktoplysningerne, siger Joy Sørensen og tilføjer:

- Det er en meget lang proces at få fat i forældrene, hvis du eksempelvis skal på skadestuen. Det, synes jeg, er et problem.

Minister i samråd

Problemstillingen har allerede været oppe at vende på Christiansborg flere gange, men fra Venstre har det lokale folketingsmedlem og idrætsordfører Stén Knuth efterhånden mistet tålmodigheden. Derfor blev erhvervsminister Simon Kollerup (S) i dag kaldt i samråd:

- Mit ærinde er at få løsnet op og få sat nogle minimumsrammer, der kan administreres noget nemmere, forklarer Stén Knuth og uddyber:

quote Vi kan se, at mange foreninger bliver generet af det her

Stén Knuth (V), idrætsordfører

- Vi er nervøse for sammenhængskraften i samfundet, fordi de frivillige ikke gider og kan leve op til de her regler.

EU's dataforordning – kaldt GDPR, som står for General Data Protection Regulation – trådte i kraft 25. maj 2018 under den daværende Venstre-ledede regering.

Loven gælder for alle – også små foreninger og sportsklubber. De skal på linje med store virksomheder have fuldstændig styr på alt fra adresser til medlemsnumre – ellers kan de risikere bøder.

Efter nogle år med loven i omløb er politikerne begyndt at identificere behov for ændringer på visse områder:

Senest i december var Stén Knuth med til at fremsætte et beslutningsforslag, der skulle få den socialdemokratiske regering til at arbejde for, at små foreninger med begrænset økonomi kan undtages for regler om GDPR og hvidvask.

Idrætsordfører for Venstre Stén Knuth så helst, at der snart bliver fundet en løsning på de mange problemer, som EU's persondataregler skaber for foreningerne i Danmark.
Idrætsordfører for Venstre Stén Knuth så helst, at der snart bliver fundet en løsning på de mange problemer, som EU's persondataregler skaber for foreningerne i Danmark.
Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

- Vi kan se, at mange foreninger bliver generet af det her, siger idrætsordføreren, som peger på, at GDPR- og hvidvaskreglerne har betydet markante stigninger i bankgebyrer, som særligt rammer foreningslivet.

- Foreningerne betaler store gebyrer i bankerne, fordi bankerne skal administrere reglerne.

På denne baggrund havde Stén Knuth i dag sat erhvervsministeren i stævne i et samråd, hvor ministeren blev bedt redegøre for, hvad han har tænkt sig at gøre ved de mindre foreningers problemer med GDPR- og hvidvaskreglerne.

- Vi mener som regering, at det skal være nemt at drive en forening og være frivillig i Danmark. Derfor vil vi gerne, at de her regler om hvidvask og GDPR bliver mere smidige at arbejde med, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) efter samrådet.

Håber på løsning inden sommer

Han peger på, at der netop nu sidder en arbejdsgruppe, som har til opgave at behandle problemstillingen.

Ifølge ministeren kunne øget digitalisering af blandt andet bankernes dokumentationskrav til kunderne lette arbejdsgangen.

- I stedet for, at man skal ud til en kopimaskine og finde sit pas – man ikke har set siden sidste sommer og alt muligt bøvl – så kunne det være vi kunne lave en mere digital, smidig løsning, hvor man skulle swipe en gang på sin telefon, og så var det klaret, siger erhvervsministeren og tilføjer:

- Hvis det kan blive nemmere for dig og mig som frivillige i Foreningsdanmark, og det også bliver nemmere for banken – så, synes jeg, der er grundlag for at sætte gebyrerne ned i banken.

Simon Kollerup
Foto: TV2 ØST

Ifølge Simon Kollerup kan bankerne allerede inden for den eksisterende lovgivning arbejde både mere smidigt, effektivt og nemmere for de frivillige.

- Og så har banken sparet nogle arbejdsgange, og så kan bankerne godt sætte gebyrerne ned efter min mening.

Håbet fra dagens mødeindkalder, Stén Knuth, er, at der nu kommer skred i arbejdet med at gøre persondatareglerne lettere at arbejde med.

- Min oplevelse er, at vi er i et rum, hvor alle gerne vil finde løsninger. Det er i udgangspunktet rigtig fint. Så kan man altid have en ambition om, at det skal gå stærkere.

Han håber, at der allerede inden sommerferien kan blive lagt planer frem, som gør det lettere at være forening i Danmark.