¨

Færre unge i Næstved prøver stoffer

Foto: TV ØST

92 procent af eleverne på 9. årgang i Næstved Kommune har aldrig prøvet et narkotisk stof. I 1999 var tallet 81 procent, viser ny undersøgelse fra SSP.

Unge i Næstved siger nej tak til stoffer i højere grad end tidligere. Det viser en ny SSP-undersøgelse, skriver Næstved Kommune i en pressemeddelelse.

Til trods for at stoffer er lette at få fat i og en debat i pressen, hvor mange argumenterer for at lovliggøre hash, vælger de unge at sige 'nej tak'. Ønsket om en god skolegang og en sund krop synes at veje tungere end at eksperimentere med stoffer.

Positiv udvikling i forhold til alkohol

788 elever har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om deres vaner med blandt andet alkohol og stoffer. Tallet svarer til 94 procent af samtlige elever på årgangen. Og undersøgelsen peger på en generel positiv udvikling, særligt inden for brugen af stoffer. Kun otte procent har således eksperimenteret med et ulovligt rusmiddel.

Der er også en positiv udvikling i forhold til alkohol. 77 procent af eleverne har drukket mere end en genstand. I 2008 var tallet 87 procent. Kun 35 procent svarer, at de har drukket alkohol i sidste uge; i 2011 var 46 procent i denne kategori.

Sex og trivsel

30 procent af de unge har haft sex med en partner. I 2008 svarede 35 procent ja til dette spørgsmål. Derudover er der en svag positiv tendens i forhold til brug af prævention blandt de unge.

92 procent af eleverne svarer, at de trives godt eller rigtigt godt i skolen. 8 procent trives altså mindre godt eller dårligt, hvilket er det samme antal, som trives mindre godt eller dårligt derhjemme. Men der er ikke et stort sammenfald mellem grupperne: Kun 16 elever svarer, at de trives mindre godt eller dårligt begge steder. Dårlig trivsel enten i skolen eller derhjemme er en risikofaktor, når man taler om alkohol, stoffer og tidlig seksuel debut.

Tallene kan synes høje, men ser man på tallene i et historisk perspektiv, kan der spores en tendens til en mere fornuftig ungdomsgeneration. Kriminaliteten er faldende på landsplan, hvilket også kan ses i Næstved.

Sociale medier

SFI’s undersøgelse 'Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2014' viser de samme tendenser. Den positive udvikling skyldes, at de unge ikke er så ofte sammen i fritiden. De bruger mere tid på at chatte med hinanden. De unge er altså ikke mindre socialt aktive, men har flyttet en del af deres samvær til det virtuelle liv.

Ligeledes har færre unge i dag et fritidsjob, og flere afleverer en del af deres løn til forældrene til opsparing. Lommepengene er ikke blevet ændret.

Unges risikoadfærd hænger således sammen med, hvor ofte de er sammen med deres venner uden for hjemmet samt hvor mange penge, de har mellem hænderne.

- SSP i Næstved ser med glæde på de positive tendenser og vil stadigt have et særligt fokus på unge i risikozonen, siger børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune, Per B. Christensen, der er formand for SSP-udvalget.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App