DSB køber kæmpegrund ved Næstved til nyt værksted

DSB’s centralværksted skal sandsynligvis i fremtiden ligge ved Fladsågård nær Næstved. En betinget købsaftale er underskrevet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

DSB har netop indgået en betinget købsaftale, så deres centralværksted kan flytte fra hovedstaden til Sydsjælland.

Det nye værksted bliver efter alt at dømme 3,6 millioner kvadratmeter stort og skal ligge ved Fladsågård nær Næstved, skriver sn.dk.

Og der er en særlig grund til, at valget er faldet på Fladsågård, fortæller Torben Kronstam, der er underdirektør i DSB Strategi og Togmateriel, til TV ØST.

quote Næstved vil være et spændende trafikknudepunkt

Torben Kronstam, underdirektør i DSB Strategi og Togmateriel.

- Valget er faldet på Næstved, fordi Næstved frem mod 2030 og efter vil være et trafikknudepunkt for det meste af den regionale trafik på Sjælland. Vi har Lille Syd, den nye bane over Køge, og vi har opgradering af banestykket mod Femern og Femern, der vil bidrage med yderligere tog gennem Næstved. Næstved vil være et spændende trafikknudepunkt, siger Torben Kronstam.

Store forandringer på jernbaneområdet

Årsagen til, at der skal et nyt centralværksted op at stå, skyldes, at der sker store forandringer på jernbaneområdet, forklarer Torben Kronstam.

- Vi er i gang med at elektrificere resten af Danmark, vi skal i gang med at bygge Femern, og der er kommet en ny København-Ringsted bane. Så man er i gang med det helt store elektriske set-up for den danske jernbane i fremtiden, siger han.

Det betyder, at de dieseldrevne tog skal udfases, mens nye eldrevne tog skal køres ind.

- Det indebærer så, at vi samtidig skal køre med det gamle og indfase det nye, så skal vi kunne vedligeholde det gamle og nye efterhånden, som det dukker op. Det er en stor transformationsproces. Da begge togtyper, diesel såvel som el, skal kunne fungere i en længere periode sammen, er vi nødt til at opføre nye værksteder til det nye materiel, så det gamle fortsat kan blive vedligeholdt på de gamle værksteder, siger Torben Kronstam.

- Det gør, at vi ikke kan rive de eksisterende værksteder ned, for så kan vi ikke vedligeholde det gamle, så derfor kigger vi efter nye lokaliteter, hvor vi kan bygge nye værksteder, så vi ikke er bundet af bygninger, der er bygget for over 100 år siden.

En betinget købsaftale

Købsaftalen er betinget og løber frem til oktober næste år.

quote Nu glæder vi os til at komme videre, og at det her ender lykkeligt

Torben Kronstam, underdirektør i DSB Strategi og Togmateriel.

- Vi har forhandlet med ejeren og er blevet enige om, at vi laver en betinget købsaftale, der giver os mulighed for frem til oktober 2019 at foretage de helt nødvendige undersøgelser for at være sikker på, at der kan ligge et værksted der, lyder det fra Torben Kronstam.

- Det vil sige jordbundsundersøgelser, miljømæssige undersøgelser, ledninger i jord, afdækning af, om der er gamle vikingeborge eller bosteder i området. Det giver ti måneder til at finde ud af de her ting, og det er i tæt samarbejde med den nuværende ejer. Når vi har afdækket det, og det er i orden, så tager vi en beslutning om at gøre aftalen permanent.

Torben Kronstam fortæller, at de første undersøgelser begynder i januar. Med centralværkstedets udflytning rykker der også godt 100 medarbejdere til Sydsjælland.

- Kommunen er glade for vores beslutning, og vi har haft et formidabelt samarbejde. Nu glæder vi os til at komme videre, og at det her ender lykkeligt, lyder det fra Torben Kronstam.

Centralværkstedet forventes at være færdigt senest i år 2025.