Aflyser operationer

Flere tusinde patienter her i landsdelen får hvert år beskeden: Desværre, din operation er aflyst. Intet sted i landet sker det lige så hyppigt som her i Region Sjælland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 Aflysningerne forarger patienter på Næstved sygehus i dag.

 - Det er grotesk, at man ikke tager mere hensyn til folks helbred, siger Maria Olesen fra Stevns.

- Det er for dårligt, siger Lis Jørgensen fra Kalvehave.

Det er hovedsageligt rekrutteringsproblemer og sygdom blandt personalet, der får skylden for de aflyste operationer.

- Er der personale, som er syg på operationsgangen, så udløser det desværre næsten altid aflysninger af stuen, d.v.s. en hel dag hvor operationer aflyses, siger Vilhelm Møller Pedersen, ledende overlæge på Næstved sygehus.

Det forklarer dog ikke de regionale forskelle, men det gør sygehusenes størrelse, mener den ledende overlæge.

- Hvis man ser på Regon Sjælland, så har vi ret mange mindre enheder, hvor der opereres. Så det kan være grunden til at man må aflyse flere her? Ja det kan tænkes, siger den ledende overlæge.

Sidste år aflyste sygehusene her i regionen 2.267 operationer. I år har sygehusstrejken betydet flere aflysninger overalt i landet. Men vores region topper igen den kedelige statistik med 4.818 aflyste operationer.

- Det er et problem for hver eneste patient, vi aflyser, men jeg føler mig ikke overbevist om, at der er en reel forskel fra region til region, det kan meget vel ligge i registreringspraksis, siger sygehusdirektør i Sygehus Syd, Svend Skov Jensen.

Selvom sygehusdirektøren ikke vil anderkende sundhedsstyrelsens opgørelse, så mener både han og den ledende overlæge, at det skal gøres bedre.

- Man må samle sig mere, end man har gjort i dag. Altså samle operationsstuerne? Ja, samle enheder og afdelinger og derunder også operationsstuer, siger Vilhelm Møller Pedersen.

- Det er oplagt, at hvis man har enheder, der er skilt ad mellem det akutte og det planlagte og de er en vis størrelse og robuste, så vil man formentlig kunne gøre det bedre, siger sygehusdirektøren.

Den politiske ledelse i regionen har allerede sidste år påpeget, at de mange aflysninger er et problem, men de er ikke nået frem til en løsning.