Advokat om ny undersøgelse af Herlufsholm: - Vi har fået alvorlige indberetninger

Herlufsholm Skole har fået resultaterne af en uvildig advokatundersøgelse, der undersøger trivslen på skolen. Nu sætter advokaten bag undersøgelsen ord på resultaterne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Der har været mobning på Herlufsholm Skole. 

Det viser en ny advokatundersøgelse, der er blevet offentliggjort torsdag. I den forbindelse har TV2 ØST spurgt advokaten bag undersøgelsen, Henrik Græsdal, nærmere ind til resultaterne.

- Resultaterne viser, at der har været et problem med mobning på Herlufsholm Skole, og det problem er større end landsgennemsnittet. Den viser, at der er flere, der hyppigt bliver mobbet og at der er færre, som aldrig bliver mobbet, forklarer han. 

quote Der fik man ikke det fulde billede af, hvor stort problemet var.

Henrik Græsdal, advokat

Den uvildige advokatundersøgelse kommer efter, at TV 2 viste dokumentaren "Herlufsholms Hemmeligheder" i maj 2022. I dokumentaren fortæller en række tidligere elever om en voldelig kultur med krænkelser og grov mobning.

Advokatundersøgelsen bekræfter nu, at der har været tale om mobning på Herlufsholm Skole. 

Mere om Herlufsholm_play
Læs også
Undersøgelse viser hyppig mobning på Herlufsholm
Mere om Herlufsholm_play
Læs også
Undersøgelse viser hyppig mobning på Herlufsholm

Den konkluderer blandt andet, at der har været flere tilfælde af hyppig mobning sammenlignet med det gennemsnitlige danske gymnasium. En tidligere rektor Flemming Zachariasen får også kritik for at nedtone den nationale trivselsundersøgelses resultater.

- I april 2019 fik den tidligere rektor tal, der viste, at der var problemer med mobning, og da det skulle præsenteres for bestyrelsen i juni, så blev det fremstillet som om, at der var en god trivsel blandt alle elever, på nær nogle mindre ting der skulle ændres. Der fik man ikke det fulde billede af, hvor stort problemet var, siger Henrik Græsdal.

Men der er også positive toner i advokatundersøgelsen.

- Resultaterne viser, at problemet ikke er så stort, som det er blevet gjort til i pressen. Der har været nogle grove påstande om, at der er ti gange flere voldtægter, og at man accepterede, at man ikke havde en nultolerance-kultur. Det er ikke rigtigt. Man har konsekvent slået ned på mobning i perioden, siger Henrik Græsdal.

I undersøgelsen står der også, at der ikke er grundlag for at hævde, at medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen understøtter en kultur med mobning og krænkelser.

Kim Kliver.1
Læs også
14 sager om Herlufsholm Skole efterforskes af politiet
Kim Kliver.1
Læs også
14 sager om Herlufsholm Skole efterforskes af politiet

Desuden viser undersøgelsen, at de tiltag, der er blevet indført de seneste år, bidrager til at komme mobning og krænkelser til livs.

Vi har forsøgt at komme i kontakt med tidligere rektor Flemming Zachariasen, men det har desværre ikke været muligt. I advokatundersøgelsen oplyses det, at Flemming Zachariasen ikke har ønsket at bidrage til undersøgelsen.

Alvorlige hændelser blandt indberetningerne

Undersøgelsen beskæftiger sig med hændelser indberettet om elevmiljøet på skolen i en periode fra august 2018 til 9. maj i år. Dog har advokaten også modtaget indberetninger om ældre hændelser.

- Nogle indberetninger havde sådan en tyngde og alvor, at vi blev nødt til at gøre noget ved dem. Derfor gik jeg til bestyrelsen og sagde, at jeg synes, vi skal gøre noget, og jeg synes også, at I skal give mig mulighed for at behandle sagerne, som om at Herlufsholm havde været en offentlig myndighed, siger advokat Henrik Græsdal.

quote Jeg kan sige, at de er alvorlige.

Henrik Græsdal, advokat


Det betyder, at han blandt andet kunne se bort fra forældelsesregler, så ældre sager for eksempel ville kunne tages op. 

Det har blandt andet ført til, at en 30 år gammel hændelse er blevet anmeldt til politiet, og Herlufsholm Skole har overdraget oplysningerne om sagen. 

Herlufsholm Kostskole
Læs også
Herlufsholm anmelder 30 år gammel sag til politiet
Herlufsholm Kostskole
Læs også
Herlufsholm anmelder 30 år gammel sag til politiet

Hverken skolen, politiet eller advokaten vil dog komme nærmere ind på, hvad sagen drejer sig om.

- Jeg kan ikke komme ind på de konkrete sager, men jeg kan sige, at de er alvorlige, og vi har nu mulighed for at forholde os til dem og behandle dem, og vi har fået nogle gode rammer til at kunne give undskyldninger og se på, om der skal være godtgørelser eller lignende, oplyser Henrik Græsdal.

Det er stadig muligt at lave en indberetning om hændelser på Herlufsholm Skole indtil årsskiftet.


Nyhedsoverblik