¨

Virksomheder protesterer – frygter 150 meter høje vindmøller vil ødelægge deres forretning 

01:09

150 meter høje vindmøller møder modstand på Lolland - blandt andet fra byrådsmedlem Henning A. Rasmussen. Video: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Fire lokale turistvirksomheder råber nu vagt i gevær mod planerne om at opstille ti kæmpevindmøller ved Nakskov Fjord. 

Det vil være en stor fejl at opstille ti 150 meter høje vindmøller ved Nakskov fjord. Det vil ødelægge det sårbare kystlandskab. 

Sådan lyder beskeden i åbent brev til politikerne i Lolland Kommune fra fire turistvirksomheder, der arbejder omkring Nakskov fjord. Det sker som en reaktion på planerne om at opstille vindmøller i Bogøbugten - en inddæmning af havet lige syd for Nakskov. 

Det er jo svært at få "pure natur", når det står og flipper og flapper med vindmøller hele vejen rundt om fjorden

Otto Paludan, skipper

- Vi er af den mening, at embedsværket og vores politikere er helt ude af trit med den befolkning, de skal arbejde for, lyder den hårde besked i brevet.

Bag det åbne brev står Nakskov Fjord Camping, Postbåden Vesta, Hestehoved Havn og Nakskov Sejlklub, der alle fire kæmper imod planerne om møllerne. 

Det er det københavnske forsyningsselskab HOFOR, som vil opføre vindmøllerne sammen med tre lodsejere. Planerne er netop nu i offentlig høring. Den afsluttes den 28. maj. 

Her kan de 10 vindmøller blive opstillet. Foto: Lolland Kommune

Skød planerne ned 

Planerne om at opstille store vindmøller i området blev egentlig nedstemt af politikerne i december sidste år. Siden er planerne dog blevet revideret, og det er dermed et nyt forslag, der behandles politisk i øjeblikket.  

Planerne er ændret, så et politisk flertal i byrådet ventes at kunne stemme for placeringen af møllerne, der skal levere strøm svarende til forbruget i 30.000 huse om året. 

Lolland er i forvejen en af de kommuner i landet, hvor der står flest vindmøller. Nu er der flere på vej.  Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Det er dog ikke noget, som underskriverne i Nakskov Fjord Camping, Postbåden Vesta, Hestehoved Havn og Nakskov Sejlklub, mener skal ske.  

De skriver i deres henvendelse, at de mener, at møllerne er udtryk for et sammenbrud af den strategi, som kommunen ellers har arbejdet på for at skærpe turismen i området. 

- Tror man, turister og gæster er kommet for at se på vindmøller og solcelleanlæg? Tror man, at de mange lokale borgere, der til dagligt færdes i og omkring fjorden, nyder synet og lyden af kæmpevindmøller? Spørges der retorisk i det åbne brev. 

De frygter også, at havørnene og områdets mange trækfugle i øvrigt vil være truet af møllerne. 

Otto Paludan sejler turister rundt på fjorden og mener ikke, de gider se på flere vindmøller. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

En af de utilfredse er skippper Otto Paludan, som sejler turister rundt i Nakskov Fjord med Postbåden Vesta.

- Det ødelægger naturindtrykket. Tyskerne går og siger "pure natur" (ren natur, red.), men det er jo svært at få "pure natur", når det står og flipper og flapper med vindmøller hele vejen rundt om fjorden, lyder det tørt fra skipperen.

Nakskov Fjord er udpeget som et særligt beskyttet område og som en naturpark.

- Og så hjælper det jo ikke noget, at man plastrer hele omkredsen af fjorden til med vindmøller. Så er der jo ikke meget natur i det, synes Otto Paludan.

Postbåden Vesta sejler turister rundt i Nakskov Fjord - en lokalitet, der i forvejen har mange vindmøller. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Protest på Facebook 

Det åbne brev er blandt andet blevet delt i grupper på Facebook, og her får forslaget en hård medfart af brugerne. 

- Totalt vanvittigt, vi har masser af plads i Østersøen, så tænk lige tanken om igen, skriver en bruger, og andre mener, at man bør skåne den lokale natur for møllerne.

Gert Mortensen (S) er formand for Teknisk Udvalg og har ikke i sinde at droppe planerne. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Selvom planerne er i strid modvind, er modstanden dog ikke noget, der lader til at blæse formanden for Teknisk Udvalg omkuld.

- Min grundholdning er, at vi skal støtte vind, vand og sol af de alternative energikilder, siger Gert Mortensen (S), som peger på, at mølleprojektet er sidste del af en langsigtet plan, hvor mange små vindmøller erstattes af færre store.

- Det sidste projekt er her ved Bogø Inddæmning, og det har været i høring tre gange nu, fordi vi selvfølgelig vil genere færrest mulige, siger Gert Mortensen, som håber, at turister vil have sympati med tanken om Lolland som en grøn ø med masser af vedvarende energi.

Lige pt. har vi så mange vindmøller, at vi slet ikke kan bruge al strømmen. Så er det måske tid til at tage en tænkepause

Otto Paludan, skipper

Elnettet fyldt til randen

I TV2 ØST's område har Lolland en klar rekord i antallet af vindmøller, men det er ikke alle de lokale politikere, der er begejstret. En stærk modstander er Henning A. Rasmussen, som er så meget imod planerne, at han tidligere forlod partiet Venstre i protest over vindmølleplaner for i stedet at repræsentere borgerlisten Din Stemme.

- Modsat flere andre tror jeg ikke på, at turisterne vil vælte ind i hobetal for at se på vindmøller, forklarer han.

Samtidig sætter han fingeren på et ømt punkt i planerne, for der er i øjeblikket ikke plads nok på elnettet til at transportere al den grønne strøm væk - og Lolland kan ikke selv bruge det hele.

- Kabelkapaciteten er fuldt udnyttet, så de her vindmøller vil komme til at stå helt stille i perioder, siger Henning A. Rasmussen.

På det gode skib Vesta håber skipper Otto Paludan, at politikerne lytter til kritikken.

- Jeg er ikke imod vindmøller. Jeg er imod vindmøller på land. Lige pt. har vi så mange vindmøller, at vi slet ikke kan bruge al strømmen. Så er det måske tid til at tage en tænkepause, siger Otto Paludan.

Læs brevet til kommunen her

Til: 

 

Lolland Kommune 

Teknik og Miljømyndighed 

Jernbanegade 7 

4930 Maribo 

 

Undertegnede virksomheder skal herved udtrykke vores kraftige afstandtagen til projektet om at opstille 10 kæmpevindmøller i Bogø Bugten. 

 

Virksomhederne har ved tidligere lejlighed udtrykt mishag med projektet, hvor man ønskede at opstille 9 vindmøller i Bogøbugten. Vi har noteret os, at man nu har flyttet møllerne nogle få hundrede meter mod syd, altså væk fra Nakskov Fjord og Natura 2000 området. Til gengæld vil man nu opstille ikke 9 men 10 møller. Vi finder stadig projektet uacceptabelt af følgende grunde:

 

  • Lolland kommune bestilte i 2014 en landskabsanalyse, hvori det specifikt lyder: ” Fremover bør hensynet til det sårbare fjordlandskab være et væsentligt udgangspunkt i forbindelse med udformning og placering af byggerier og anlæg i og omkring Nakskov samt i nabokarakterområderne. Nye vindmøller bør placeres i mere landskabeligt robuste områder, og udtjente/fejlplacerede bør nedtages. Også mindre, tekniske anlæg som eksempelvis solceller bør reguleres restriktivt”. Hvorfor har kommunen valgt at tilsidesætte den landskabsanalyse, den selv har bestilt og betalt? 
  • Lolland kommune skriver i sin turismestrategi, at kommunen finder turistindustrien meget vigtig. Lolland Kommune har sammen med Realdania- og A.P. Møller fonden givet Nakskov en indsprøjtning på 150 millioner til projekt 2030. Hertil kommer private investeringer. Et af hovedmålene er at fremme turismen og sætte Nakskov Fjord mere i fokus. Dette harmonerer meget dårligt med, at man samtidig plastrer periferien of Nakskov Fjord til med vindmøller, - og måske senere også solcelleanlæg. Tror man, turister og gæster er kommet for at se på vindmøller og solcelleanlæg? Tror man, at de mange lokale borgere, der til dagligt færdes i og omkring fjorden, nyder synet og lyden af kæmpevindmøller? Det virker, som om dem, der i Lolland Kommune arbejder med turisme, ikke kommunikerer med dem, der laver planer for vindmøller og solcelleanlæg.
  • I projektbeskrivelsen står der, at de 10 møller i Bogøbugten kan producere ca. 120.000 MWh, svarende til det årlige el-forbrug i ca. 30.000 husstande med et gennemsnitligt årsforbrug på 4.000 kWh. Dette vil betyde fortrængning af ca. 24.000 ton CO2 pr. år. Desuden fortrænges en række andre forurenende stoffer, der udledes som følge af energiproduktion på konventionelle kraftværker. Eksempelvis fortrænges cirka 25 ton NOx, 4,8 ton SO2 samt 2.000 ton slagger og flyveaske pr. år. Problemet er bare, at regnestykket ikke holder. For det første er det kommet frem, at elnettet ikke kan transportere strømmen væk fra Lolland og derhen, hvor den skal bruges. For det andet kan vi ikke bruge al den strøm, møllerne producerer,og derfor skal vi se på møller, der står stille, selv om det blæser. Der er ingen saglig grund til at opstille disse møller. De er ikke til glæde for borgerne i Lolland Kommune udover de ganske velhavende mennesker, der tjener en masse penge på opstillingen. 
  • For naturen er opstillingen af disse møller en katastrofe. Vi ved, at der bliver slået bl.a. havørne ihjel af andre møller, der står med længere afstand til Nakskov Fjord. Med møllerne i Bogøbugten er hele Nakskov Fjord indkranset af store vindmøller. Fugle og ikke mindst trækfugle kan ikke længere finde en indflyvningsrute, hvor der ikke står vindmøller. Dette vil uvægerligt medføre, at mange fugle må lade livet, bl.a. havørne som vi ellers er så stolte af, vi har. 
  • Vi er af den mening, at Lolland Kommunes embedsværk og politikere vigtigste opgave er at arbejde for borgerne. at sørge for at borgerne er tilfredse og glade for den egn, hvor de bor. Glade og tilfredse borgere bliver de bedste ambassadører for vores egn og tiltrækker dermed turister og folk, der vil bosætte sig på vores ø. Vi er af den mening, at embedsværket og vores politikere er helt ude af trit med den befolkning, de skal arbejde for. 

 

På vegne af: 

 

Nakskov Sejlklub 

Hestehoved Havn 

Nakskov Fjord Camping 

Postbåden Vesta 

Med venlig hilsen 

Otto Paludan 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App