Tim fik job efter 12 år som sygemeldt

Tim Jensen fra Lolland kom i job efter 12 år som sygemeldt. Det samme gjorde flere andre deltagere i projektet ”Rekruttering fra kanten”.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Lastbilchauffør Tim Jensen fra Øster-Ulslev på Lolland er én af dem, der har haft stor gavn af at være tilknyttet et ganske særligt jobforsøg. Indtil for to år siden havde han været sygemeldt fra arbejdsmarkedet i 12 år med stress og depression.

quote Vi taler om udsatte ledige med udfordringer som for eksempel misbrug eller psykisk sygdom

Trine Rask Thomsen, projektleder i Cabi

- Men så kom jeg på det her projekt, hvor jeg kom på et stresscoach-forløb, og så fik jeg det faktisk væsentligt bedre, fortæller han.

Det begyndte at gå så godt, at han i sommeren 2021 kom i praktik hos fragtfirmaet Sax-Trans, og efter blot én måned var han fastansat på fuld tid – og har været det lige siden.

- Det der gjorde forskellen for mig, var nok at man fandt baggrunden for, hvorfor jeg var gået ned med flaget. Det havde jo været rart, hvis man havde fanget det lidt tidligere, så jeg ikke skulle være sygemeldt i så mange år, siger han.

Hver tredje kom i job

Projektet, som Tim Jensen har været en del af, hedder ”Rekruttering fra kanten”. Det har kørt på Lolland-Falster siden sommeren 2018 og frem til december 2021.

Målene med projektet var, at flere udsatte ledige skulle i beskæftigelse, at jobcentrenes indsats skulle styrkes, og virksomhederne skal se de udsatte ledige som reel og potentiel arbejdskraft.

Og projektet er lykkes med flere af målene. Det viser en slutevaluering, som forsknings- og analysecentret VIVE netop har offentliggjort. 

Læs også
Tog på messe - og kom hjem med et nyt job
Læs også
Tog på messe - og kom hjem med et nyt job

VIVE konkluderer blandt andet, at projektet er nytænkende og udfordrer den måde, man normalt involverer virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Resultaterne af evalueringen viser også, at det er idéen med at inddrage de lokale virksomheder på Lolland og Falster har båret frugt. Hver tredje borger, der deltog i forsøget, er nemlig kommet i arbejde eller uddannelse i løbet af perioden.

En udsat målgruppe

Ud af 1.439 personer er 485 ledige kommet i uddannelse eller i job - de fleste har kun haft få lønnede timer, men andre er kommet i enten fleksjob eller i fuldtidsbeskæftigelse.

I en pressemeddelelse fra Cabi, der har stået for den overordnede ledelse af projektet, lyder det:

- At en ud af tre opnår tilknytning til arbejde eller uddannelse er en stor succes. Vi taler om udsatte ledige med udfordringer som for eksempel misbrug eller psykisk sygdom. Der har været behov for mange forskellige indsatser, men vi er lykkes ved, at de nu er værdifuld arbejdskraft, forklarer Trine Rask Thomsen, projektleder og seniorkonsulent i Cabi.

Hans Jørgen Wiberg Be My Eyes
Læs også
Ny chatbot tager verden med storm - kan blive revolutionerende for blinde
Hans Jørgen Wiberg Be My Eyes
Læs også
Ny chatbot tager verden med storm - kan blive revolutionerende for blinde

De forskellige indsatser består blandt andet i, at man har sendt ergoterapeuter ud på arbejdspladserne for at håndtere fysiske udfordringer, og at man har fokuseret på at udvikle de lediges kompetencer, så de har nemmere ved at tage et givent job. 

Projektet viser dog ifølge VIVE, at der fortsat er et behov for at styrke samarbejdet med virksomhederne yderligere.

En anden tilgang i jobcentret

Tim Jensen mener også, at det har haft en stor effekt, at man fra jobcentrets side har bakket ham mere op, end han tidligere har oplevet. 

Førhen har han været vant til kun at blive ringet op af en konsulent fra jobcentret, hvor han i dette projekt har følt en langt større interesse for hans situation.

- Min jobkonsulent kom hjem til mig, hvor vi gik nogle ture og snakkede. Det hjalp mig rigtig meget med sådan en tilgang, fortæller han.

Han håber, at kommunen fremadrettet vil fortsætte i samme stil, som de viste initiativ til under projektet, hvor der bliver taget mere udgangspunkt i borgerens behov.

quote Vi har været rigtig glade for det her projekt

René Christensen (DF), udvalgsformand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Guldborgsund Kommune

Dette fokus på borgeren er også noget, som VIVE har vurderet efter projektets afslutning. I evalueringen peger de på, at projektet er lykkes med at skabe en kulturændring hos de to deltagende jobcentre.

- Medarbejderne på jobcentrene har ændret deres syn på både borgerne og virksomhederne. I dag tror de på borgernes ressourcer og på, at virksomhederne har brug for disse ressourcer, skriver de blandt andet i evalueringen.

Vil arbejde videre med forsøg

I både Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune er man også meget tilfredse med projektets resultater.

- Med ”Rekruttering fra kanten” har vi haft succes med at få ledige fra kanten af arbejdsmarkedet ud i virksomhederne. De er blevet en del af et arbejdsfællesskab, hvor de bidrager med netop det, de kan, og gør en forskel. Det er det, projektet har handlet om, og jeg er stolt over, at vi er kommet i mål, udtaler Vibeke Grave (S), formand for Social- og Arbejdsmarkeds-udvalget i Lolland Kommune, i pressemeddelelsen fra Cabi.

Fejø Ny Kro
Læs også
Kro henter gæster og kører dem hjem efter middagen
Fejø Ny Kro
Læs også
Kro henter gæster og kører dem hjem efter middagen

René Christensen (DF), udvalgsformand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Guldborgsund Kommune, er også begejstret:

- Vi har været rigtig glade for det her projekt, fordi det har vist, at der faktisk er en ret stor arbejdskraft-reserve blandt de ledige, som måske har lidt andre udfordringer end bare det at være ledig, siger han til TV2 ØST og fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at projektet har åbnet nogle døre – ikke kun det at den enkelte ledige er kommet i job, men også på grund af det netværk, vi har fået. Det skal vi simpelthen arbejde videre med, og det gør vi også.

Værdifulde erfaringer

For virksomhederne selv har projektet også været en positiv øjenåbner, fortæller Mikkel Wesselhoff, administrerende direktør i Business Lolland-Falster.

- Vi har gennem projektet fået værdifulde erfaringer i samarbejdet med jobcentrene og er i dag som erhvervsorganisation meget bedre klædt på til at vejlede virksomhederne i, hvordan de kan forbedre deres rekrutteringsmuligheder, siger han. 

Læs også
Virksomhed med stor fleksibilitet - her kan du møde, når du vil
Læs også
Virksomhed med stor fleksibilitet - her kan du møde, når du vil

”Rekruttering fra kanten” er blevet til i samarbejde med Jobcenter Lolland og Jobcenter Guldborgsund, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland og 3F Lolland. 

Derudover er der tilknyttet to konsulent- og videnshuse, LG Insight og Cabi, hvor sidstnævnte har været overordnet projektleder.

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 21,1 millioner kroner.


Nyhedsoverblik