Store forskelle i ældreplejen

Lolland bruger halvt så mange penge på ældre som Københavns Kommune. Ældresagen kræver flere penge til plejen og mere ensartet service.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er alt for stor forskel landet over på den hjælp, som ældre får fra kommunen, siger plejepersonalets fagforening, FOA, og Ældresagen.

 

Bundskraberen blandt landtes kommuner er Lolland, der kun afsætter godt 33.000 kr per borger over 65 år. Københavns Kommune afsætter til sammenligning  knap 75.000

Tallene er gjort op af FOA på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet for nettodriftsudgifterne.

Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup, tager tallene til indtægt for, at der er stor forskel landet over for eksempel på, hvor tit de ældre kommer i bad, eller hvor godt de får gjort rent. Derfor bør Folketinget fastsætte, hvad han kalder normalstandarder for servicen og afsætte flere penge til kommunerne, siger han.