Stenalderbåd fundet ved Lolland

En 6.500 år gammel båd er ved at blive hævet fra havbunden ved Askø. Sammen med båden dukkede et andet interessant fund op.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde arbejder i disse uger fra et dykkerskib, der ligger forankret nær Askø i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Her er der blevet fundet en 6.500 år gammel stenalderboplads og resterne af en stammebåd med samme alder. Det skriver SEAS-NVE i en pressemeddelelse. 

Fundene er kommet frem, fordi SEAS-NVE i øjeblikket er ved at lægge nyt kabel til Askø. Genstandene stammer fra den sidste del af jægerstenalderen, den periode der kaldes Ertebøllekultur. Fangst og fiskeri var en vigtig del af stenalderjægernes hverdag, og bopladserne lå ofte ved kyster og bredder. I disse uger er Vikingeskibsmuseet, i samarbejde med Nationalmuseet, ved at hæve stammebåden og undersøge den del af bopladsen, der bliver blotlagt ved gravning af kabelgrøften, hvor der ligger op til 550 stykker flint per kvadratmeter – blandt andet pilespidser og økser.

Iltfattige forhold gunstige

For 6.500 år siden stod vandstanden noget lavere end i dag, og Ertebøllekulturens kystnære bopladser ligger nu oversvømmet og dækket af beskyttende aflejringer i vandet. De helt særlige iltfattige forhold under vand giver gode bevaringsforhold for redskaber lavet af forgængeligt, organisk materiale. Derfor er det muligt at finde mange velbevarede oldsager af for eksempel træ, som kun sjældent er bevaret på land.

Bopladsen ved Askø byder netop på de helt særlige bevaringsforhold der gør, at stenalderfiskerens stammebåd er bevaret til i dag.

Revne i båden

Stammebåde blev brugt til transport mellem de mange øer i Smålandsfarvandet og til fiskeri. Stammebåden ved Askø er ikke hel, men alligevel er den uhyre interessant. Den har en kraftig reparation, hvor en revne i båden er blevet tætnet ved at lægge en barkliste over revnen, der så er fastholdt til båden ved en slags syning. Reparationen er foretaget ved at bore huller på begge sider af listen og revnen, som måske først er blevet fyldt op med en eller anden form for tætningsmasse, og derefter trække en tynd snor gennem hullerne.

I Danmark er der tidligere kun fundet enkelte stammebåde med reparationer, og nærmere undersøgelser af reparationsteknik, snor og den tætningsmasse, som må forekomme i de borede huller, vil, i samarbejde med Vikingeskibsmuseet, blive analyseret og dokumenteret på Nationalmuseets Bevaringsafdeling, hvor også konserveringen vil finde sted.

Se video her: