¨

Opdateret: Endelig dom i Brønderslevsagen

Foto: TV ØST

Landsretten lemper straffen i sagen om overgreb på ni børn i Brønderslev-sagen. Faderen undgår forvaring. Efter knap to år sættes der dermed endeligt punktum i børnemishandlingssagen, der startede på Lolland

Faderen i Brønderslevsagen idømmes i landsretten 11 års fængsel. Moderen idømmes fire år.

Det er det endelige resultat i en af de senere års mest omtalte straffesager, hvor ni børn var ofre for vold, vanrøgt og mishandling. De voldsomme overgreb startede mens familien boede på Lolland, og de fortsatte, da familien efter nogle år  flyttede til Jylland.

Vestre Landsret  har torsdag mildnet dommen i forhold til den afgørelse, et nævningeting i juni nåede frem til.

Dengang blev det fastslået, at den 42-årige far skulle idømmes forvaring. Det er indespærring på ubestemt tid og indebærer, at en almindelig fængselsstraf ikke er tilstrækkelig til at afbøde den fare, som den dømte udgør for sine omgivelser.

Men landsretten har altså en anden opfattelse af faderen.

Desuden stadfæstes dommen på fire års fængsel til moderen på 38 år. Her havde anklageren bedt om en skærpelse, fordi hun i landsretten blev fundet skyldig i større omfang end i byretten.

01:35 Luk video

Foto: TV ØST

Jul med børnene

Moderen i Brønderslev sagen kunne i dag forlade retten.

Moderen i Brønderslevsagen er en fri kvinde efter at have tilbragt knap to år som varetægtsfængslet.

I byretten blev moren tidligere idømt fire års fængsel, og den straf stadfæstede landsretten, da der torsdag blev sat punktum i sagen.

Anklageren gik ellers efter at få straffen over moren sat i vejret med det primære argument, at moren af landsretten er kendt skyldig i flere forhold end i byretten.

Blandt andet fandt landsretten det bevist, at hun var med til at få den ældste pige til at grave sin egen grav.

Kvinden er dømt for vold og mishandling og for passivt at have set til, mens hendes mand vanrøgtede børnene på det groveste.

Alligevel rettede kvinden ikke skytset mod sig selv på spørgsmålet om, hvorvidt der var noget, hun fortrød i sagen.

- Jeg fortryder, at jeg nogen sinde slap den mand ind i mit liv, lød det fra den blege 38-årige kvinde.

I løbet af dagen vinkede og grinede kvinden flere gange til to af sine børn på landsrettens tilhørerrækker, og efter dommen faldt hun dem om halsen.

- Nu skal jeg holde julen og nytåret med mine børn, jublede kvinden.

Trods løsladelsen slipper moderen formentlig ikke for en tur bag tremmer på et senere tidspunkt. Det er dog normalt, at indsatte prøveløslades efter at have afsonet halvdelen af deres stra

01:24 Luk video

Foto: TV ØST

 

Tirsdag d. 13. december:

Begge Brønderslev-forældre skyldige

Vestre Landsret har i det store hele stadfæstet dommen over forældrene i Brønderslevsagen.

Vestre Landsret  afsagde tirsdag middag kendelse i skyldsspørgsmålet mod forældreparret fra Brønderslev, der er anklaget i en af de værste børnemishandlingssager, man har haft herhjemme. Parret og deres børn boede i en årrække på Lolland, hvor en lang række af overgrebene fandt sted.

Landsretten stadfæstede i det store og hele byrettens dom over forældrene, der er dømt for at have begået eller medvirket til vanrøgt, rå vold, frihedsberøvelse og seksuelle overgreb mod deres 10 sammenbragte børn.

Faderen blev i byretten idømt forvaring på ubestemt tid, mens moderen blev idømt fire års fængsel

Anklageren kræver ved Landsretten en højere straf til moderen, idet kvinden nu også er fundet skyldig i medvirken til, at den ældste datter blev bedt om at grave sin egen grav.

- Det er et meget væsentligt forhold, der siger meget om grovheden af de ting, pigen har været igennem, siger anklager Margrethe Sanning.

Den endelige strafudmåling i sagen finder sted torsdag.

00:47 Luk video

Foto: TV ØST

Anke i Brønderslev-sag

10. juli 2011

Børnene i den såkaldte Brønderslev-sag må vente seks måneder på at dommen mod deres forældre for vold og misbrug bliver endelig. Forældrenes ankesag behandles til december.

I juni blev de to forældre i Brønderslev-sagen idømt henholdsvis fire års fængsel og forvaring på ubestemt tid for vanrøgt, vold og misbrug af deres tilsammen ti børn.

De har begge anket deres dom til frifindelse, og sagen er netop blevet berammet i Vestre Landsret. Landsretten skal tage stilling til sagen i november og december i år.

Sagen kaldes danmarkshistoriens største sag om vold og vanrøgt af børn. Misbruget af børnene fandt sted i Brønderslev,men også på Lolland, hvor familien boede i flere år.

Foto: TV ØST

Lolland kommune var advaret om Brønderslev-familie

7. juni 2011

Inden familien i Brønderslev-sagen flyttede til Nordjylland boede de på Lolland. Her var kommunen klar over at der var problemer helt tilbage i 2004.

02:07 Luk video

Foto: TV ØST

Dom i Brønderslev-sag

6. juni 2011

Retten i Hjørring har afsagt kendelse i Brønderslev-sagen. En far og en mor blev kendt skyldige i vanrøgt, vold og misbrug af deres sammebragte børn.

03:44 Luk video

Foto: TV ØST

Forældrepar tiltalt for ekstrem vanrøgt

31. maj 2011

Forældreparret med de vanrøgtede børn fra Brønderslev er tiltalt for voldsom mishandling. Familien boede i en lang årrække på Lolland, inden den flyttede til Nordjylland

Hyppig vold og voldtægt er blandt de uhyggelige gerninger, som et forældrepar ifølge tiltalen gennem en årrække har udsat sine egne børn for.

Det skete i den såkaldte Brønderslevsag, som dog til trods for sit navn hovedsageligt udspillede sig på Lolland.

I de i alt ni børns og stedbørns hjem flød det med ekskrementer, urin, brugte bleer og beskidt tøj. Børnene kom meget sjældent i bad eller fik skiftet ble, og de var ikke ordentlig klædt på, når det var koldt i vejret. Køkkenet i hjemmet var ikke egnet til fremstilling af mad, og børnene fik ikke ordentlig kost.

Faderen har været særdeles voldelig mod børnene og skal desuden gentagne gange have voldtaget sin egen biologiske datter. Desuden har han haft truet sin søn på livet.

De to stedforældre er tiltalt for den grusomme vanrøgt og seksuelle overgreb mod de ni børn, som altså foregik i de hjem i forskellige byer på Lolland, som familien flyttede rundt mellem. Familien endte med at flytte videre til først Skanderborg og derefter Brønderslev, hvor mishandlingen for et år siden blev opdaget, da den 19-årige datter meldte det til politiet.

Socialminister Benedikte Kiær har tidligere kritiseret både Lolland og Brønderslev Kommuner for huller i sagsbehandlingen.

Foto: TV ØST

Lolland Kommune svigtede udsat familie

24. september 2010

I sagen om tvangsfjernelsen af en række børn i Brønderslev har Det Sociale Nævn afgjort, at den tidligere bopælskommune, Lolland, har svigtet mest.

Det kan komme til at koste Lolland Kommune dyrt, at kommunen svigtede i sagen om tvangsfjernelse af børnene i den såkaldte Brønderslevsag.

Her blev børnene i hast tvangsfjernet fra deres hjem i Serritslev, da forældrene blev anholdt, sigtet for vold og seksuelle overgreb.

Det Sociale Nævn har nemlig fastslået, at det først og fremmest var familiens tidligere bopælskommune, Lolland Kommune, der har svigtet i sagen og derfor skal betale for børnenes anbringelser. Det oplyser avisen Kommunen.

Det var Brønderslev Kommune, der klagede til Det Sociale Nævn over, at Lolland Kommune tilsyneladende havde forholdt sig passiv over for den viden, man havde om familiens forhold, inden den rejste fra kommunen.

00:40 Luk video

Foto: TV ØST

Skole, politi og borgere advarede om svigt i familie

2. marts 2010

Politiet på Lolland advarede for flere år siden kommunen om forholdene for de ni sammenbragte børn, der torsdag blev tvangsfjernet fra deres forældre, som nu er sigtet for vold og voldtægt af faderens 20-årige, lettere retarderede datter. .

Siden flyttede familien til Brønderslev, hvor både naboer og skole advarede kommunen om børnenes mistrivsel. En skoleleder, som varslede kommunen om omsorgssvigt, blev truet med tæv af familiens far.

Politiet var bekymret for børnenes tarv og skrev socialrapporter til kommunen om, at den burde undersøge deres vilkår, erfarer Politiken.

Børn og unge-chef Lotte Christensen fra Lolland Kommune bekræfter at have modtaget underretninger om familien, men plyser, at intet pegede på vold og overgreb. Kommunen iværksatte tiltag over for familien og ville undersøge den til bunds. Men så flyttede den, og kommunen sendte sagsakterne til tilflytterkommunen.

- Vi har handlet helt korrekt, siger Lotte Christensen til Politiken.

I Brønderslev Kommune siger borgmester Lene Hansen (S):

- Børnene havde det godt i familien. Godt nok.

Men Brønderslev Kommune er ikke i sin ret til at frikende sig selv, mener lektor på Aalborg Universitet Karin Kildedal, der forsker i anbringelse af børn og unge.

- Noget er glippet i samarbejdet med familien. Man har ikke haft en tæt nok kontakt, når man har overset, at der ikke var rindende vand, og undersøgelsen kan ikke have været grundig nok, når sagen kan ende i akutte anbringelser«, siger Karin Kildedal til Politiken.

Borgmester Lene Hansen (S) mener, at lovgivningen skulle have været ændret, hvis kommunen skulle have ageret anderledes. Det er Karin Kildedal uenig i.

- Lovgivningen er aldeles glimrende, som den er. Den siger ikke, at man absolut skal tvangsfjerne, men den siger, at man skal sætte ind med massive hjælpeforanstaltninger for at forhindre en situation som denne«, siger hun til Politiken.

Foto: TV ØST

Mishandling fører til tvangsfjernelse

Systematisk misbrug af en retarderet datter har ført til anholdelse af forældrepar fra Brønderslev. Familien har tidligere boet på Lolland.

26. februar 2010

Forældrene - en 36-årig mor og en 40-årig far - bor i Brønderslev og de er nu anholdt og blev fredag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i Hjørring. De er blevet fængslet.

Ifølge sigtelsen har forældrene blandt andet givet en retarderet datter ordre på at skovle sne i sandaler uden for hjemmets landejendom. Hun risikerer dermed forfrysninger og koldbrand i begge fødder. Desuden fremgår det af sigtelsen, at de andre børn havde fået forældrenes tilladelse til at slå og sparke deres retarderede søster.

Forældrene har tilsammen  ni børn, der alle er blevet fjernet fra hjemmet. Og børnene er nu indlagt på sygehuset for at få et helbredstjek.

Brønderslevs borgmester skyder med skarpt mod de kommuner, hvor familien tidligere har boet. Een af kommunerne er Lolland, hvor borgmester Stig Vestergaard (SocDem) afviser kritikken fra den nordjyske borgmester.

- Vi var i gang med at undersøge familien, da den for godt et år siden flyttede fra kommunen. Vi underrettede naturligvis familiens nye kommune, Skanderborg, om situationen. Hvad den har gjort med sagen, inden familien flyttede videre til Brønderslev, ved jeg ikke. Men vi har gjort det, vi skal gøre, siger Stig Vestergaard.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App