Ministerbesøg på Lolland: Lokale fiskere ønsker at drøfte bedre vilkår

Mandag besøger fiskeriminister Karen Ellemann (V) Langø Havn på Lolland. De lokale fiskere er pressede og ønsker at diskutere bedre vilkår.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Fiskerne er så pressede, at hvis man ikke snart laver nogle tiltag, der sikrer et bæredygtigt fiskeri for kystfiskere, så dør de små havne simpelthen.

Sådan lyder udmeldingen fra Stig Winther, der er formand for Langø Fisk.

I dag får Langø Fisk på Langø Havn på Vestlolland besøg af fiskeriminister Karen Ellemann (V). Formålet med besøget er at drøfte kystfiskernes vilkår – og muligheden for at forbedre dem.

quote Hvis der ikke bliver gjort noget, vil vi opleve, at flere og flere lokale fiskere får så ringe økonomi, at de sælger deres kvoter til kvotekongerne

Stig Winther, formand for Langø Fisk

Ifølge Stig Winther er de lokale fiskere så hårdt ramt af de varierende fiskekvoter, at de vil forsøge at finde en løsning, som kan sikre overlevelse af det kystnære fiskeri.

Det gælder særligt i den østlige og vestlige del af Østersøen, men problemet strækker sig fra Gedser op til Sjællands Odde, og derfor er der meget, der står på spil i de små lokalsamfund, fortæller han.

- Klokken er fem minutter i 12 i forhold til, om vi skal have et fiskeri i indre danske farvande, eller om vi skal droppe det, siger Stig Winther til TV ØST inden besøget.

Indre farvande til lokale fiskere

For at undgå at det danske fiskeri forbeholdes for få fiskere, indførte regeringen en fiskerireform i 2002 med et loft over, hvor stor en andel af kvoter, de enkelte fiskere må have.

Men kvotefordelingen holder ikke, som den ser ud lige nu, siger Stig Winther.

- Hvis der ikke bliver gjort noget, vil vi opleve, at flere og flere lokale fiskere får så ringe økonomi, at de sælger deres kvoter til kvotekongerne.

Kvotekongerne er de store industrifiskere, der ejer en stor andel af fiskekvoterne – kvoter, som giver dem retten til at fiske efter bestemte fisk i bestemte områder.

Derfor er en vigtig del af dagsordenen i dag at drøfte mulighederne for, om fiskeriet i indre farvande kan være forbeholdt de lokale fiskere. Ifølge Stig Winther afhænger mange af de lokale arbejdspladser nemlig af kvotefordelingen.

Minister skal have indblik i fiskernes vilkår

Formanden for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Søren Jacobsen, er også mødt op på Langø Havn i dagens anledning. Han vil slå et slag for de kystnære fiskere.

Kystnære fiskere holder sig langs kysten og fisker fra mindre fartøjer. De anvender fiskeredskaber, der ifølge Søren Jacobsen bidrager til et skånsomt og bæredygtigt fiskeri med stillestående net, som har en minimal eller slet ingen påvirkning af havbunden. Metoden har næsten heller ingen bifangst, fortæller Søren Jacobsen.

Under dagens besøg er det vigtigt for ham at give ministeren et indblik i kystfiskernes vanskelige vilkår og diskutere tiltag, der kan være med til at sikre fiskeriet i de indre farvande.

- Vi håber, at ministeren selv kan se, hvordan det forholder sig på de lokale havne. Hun skal have mulighed for at se, hvordan det er at være fisker i de små lokalsamfund, hvor fiskeri er et vigtigt erhverv.

I dag vil formanden for Langø Fisk diskutere konkrete forslag med ministeren, og han håber at kunne iværksætte nye initiativer, der kan bevare kystfiskeriet som et bærende erhverv i de små lokalsamfund.