Millioner til småbyer på Lolland

Tre nedslidte og problemramte byer på Lolland har fået godt to millioner til at udvikle deres byområder til gavn for både beboere og alle, der færdes i områderne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Syv kommuner forskellige steder i landet har fået støtte fra Indenrigs- og Socialministeriet til byudviklingsprojekter. Lolland er iblandt de kommuner der har fået penge til at skabe attraktive bymiljøer med samlingssteder for beboerne, mindre trafik, adgang til grønne områder samt etablering og nyindretning af torve og pladser.

- Hvis den enkelte beboer skal kunne trives i hverdagen, og hvis vi skal have styrket det lokale sammenhold i landets nedslidte og problemramte byområder, så skal der være gode fysiske rammer for det sociale liv og mulighed for fysisk udfoldelse. Med de 50 millioner kroner håber jeg, at vi kan sætte en ny og sund udvikling i gang og gøre de støttede områder attraktive både at bo og færdes i, siger Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann.

De kommuner, der har fået støtte, skal nu i samarbejde med beboerne udarbejde et program for indsatserne i de udvalgte områder. Kommunerne skal selv bidrage til projekterne med mindst to tredjedel af udgifterne.

Lolland Kommune, Birket, Torrig og Lindet

Beskrivelse af området:
Birket, Torrig og Lindet er mindre byer med i alt 680 indbyggere. Byerne er præget af fraflytning af unge og personer i den erhvervsdygtige alder. Der er få kommunale tilbud, skolen er lukket, og der ligger kun et plejehjem og et lokalhistorisk arkiv i området. Det har ikke været muligt at opretholde et levende erhvervsliv, og bybilledet er derfor præget af flere tomme og forsømte ejendomme og forretningslokaler. Herudover har byerne problemstillinger forbundet med gennemkørende trafik, dårlige rammer til kulturelle og sociale begivenheder samt uinspirerende byrum. Herudover er der udfordringer forbundet med et stigende antal beboere med sociale problemer.

Mål med områdefornyelse:
Målet med indsatsen er at styrke bymiljøet i Birket, Torrig og Lindet og gøre området mere attraktivt for de lokale borgere. Det er ambitionen, at skabe en bred og dynamisk fornyelsesproces med borgernes medvirken, så landsbyerne øger deres værdi som velfungerende bosteder.

Støttetildeling:
Kommunen tildeles reservation af en samlet udgiftsramme på 2.233.000 kr. til fornyelse af området.