Lolland får dårligere lægeservice end andre

Lægemangel vil føre til, at Lolland kan ende som læge-mæssigt uland. Om få år går hovedparten af lægerne på øen på pension.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Lægerne i landets yderområder nærmer sig pensionsalderen, men de yngre læger ønsker ikke at slå sig ned langt fra de større byer, skriver Ugebrevet A4.

På længere sigt vil det føre til lægemangel og dårlig service, vurderer eksperter, og enkelte kommuner melder allerede om, at servicen er blevet forringet på grund af lægemangel.

Knap hver tredje praktiserende læge i Danmark har rundet de 60 år, og især i udkantskommunerne nærmer lægerne sig pensionsalderen, mens kollegerne i storbyen bliver yngre.

Lolland særligt hårdt ramt

Alderskløften mellem lægerne i provinsen og i storbyen forstærkes af, at yngre læger ofte slet ikke søger stillinger i de mindre provinskommuner.

Der betyder, at færre ældre læger må passe flere patienter.

Praktiserende læge i Maribo Johannes Larsen fremhæver, at problemerne med at tiltrække nye og yngre læger til Lolland betyder, at borgerne blandt andet går glip af forebyggende tiltag og hjemmebesøg.

- Vi har ikke kapaciteten. Så patienterne på Lolland får en dårligere service end andre steder, siger Johannes Larsen til Ugebrevet A4.

Yngre læger vil bo i storbyen

Over de seneste tre år er lægerne i København, Aarhus, Odense og Aalborg i gennemsnit blevet knap et halvt år yngre, mens gennemsnitsalderen for læger i landets yderkommuner i samme periode er steget med op til tre år.

Flere udkantskommuner risikerer dermed, at hovedparten af deres læger går på pension inden for få år, mens der ikke er nogen unge læger til at tage over.

Udviklingen vil på længere sigt føre til massiv lægemangel i landets yderområder, vurderer sundhedsforsker Jakob Kjellberg fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA.

Vi får længere til læge

- Hvis man ikke formår at få yngre læger til yderområderne, vil der ikke være nogen lægedækning. Så vil folk få større afstand til lægen, siger han.

Det er Kaas & Mulvad, der har foretaget kortlægning af samtlige praktiserende lægers alder i Danmark, og opgørelsen bygger på tal fra Sundhed.dk.

/ritzau/


Nyhedsoverblik