¨

Krav om hurtigere ambulancer

Foto: TV ØST

Folketingsmedlem kræver at Lolland og Falster bliver sikret en ambulancebetjening, der svarer til den som borgerne kan forvente i det øvrige land.

Lolland og Falster  må sikres en ambulancebetjening, der svarer til den som borgerne kan forvente i det øvrige land.

Det mener folketingsmanden Flemming Bonne Hansen (SF) .

Statsministeren har i regeringsgrundlaget givet udtryk for at nødstedte borgere bør  forvente en såkaldt responstid på under 15 minutter. Forleden oplyste DR dog at  Region Sjælland tillader det svenske firma, Samariten at overskride denne tidsfrist i hver fjerde udrykning  i den sydligste del af regionen.

Hvis alle borgere i Region Sjælland skulle have mulighed for at få en ambulance inden for 15 minutter, ville det koste 40 millioner kroner ekstra, siger regionens formand Kristian Ebbensgaard til DR.

 Ifølge Lolland Falsters Folketidende vil  Flemming Bonne Hansen nu spørge sundhedsministeren hvad han vil gøre for at statsministerens løfte også kan blive opfyldt på Lolland og Falster.

- Statsministeren har et alvorligt troværdighedsproblem, hvis han ikke lever op til sit løfte, som er helt afgørende for at borgerne i udkantsområderne kan føle sig trygge, siger Flemming Bonne Hansen

- Ikke mindst fordi at en række skadestuer og akutfunktioner er eller bliver fjernet som følge af regeringens centraliseringsplaner i den kommende sygehusstruktur.

 

Citat fra regeringsgrundlaget:

"Regeringen vil forbedre det akutte beredskab, så hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme inden for 15 minutter fra alarmcentralen modtager et opkald om assistance via 112. Regeringen vil - om nødvendigt ved lovgivning - sikre, at regionernes tilrettelæggelse af det præhospitale beredskab sker på en sådan måde, at der er mulighed for den nødvendige koordination af beredskabet på tværs af regionsgrænser."

 

Citat fra forsommerens økonomiaftale:

"Der nedsættes et udvalg i efteråret 2008 med repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Finansministeriet, Danske Regioner, KL og Sundhedsstyrelsen, der nærmere skal vurdere og kortlægge behovet for en kapacitetsudvidelse og organisering af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur. Udvalget skal tage udgangspunkt i en målsætning om at forbedre det akutte beredskab, så responstiden ved akut tilkald nedbringes, således at hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112. Udvalget skal afrapportere i efteråret 2009. Udvalget kan indkalde eksperter til at deltage i dele af udvalgsarbejdet."

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App