Kontroversiel retssag i Landsretten

I dag starter en kontroversiel retssag i Landsretten. Tidligere på året fik fem HK-medlemmer en stor økonomisk godtgørelse, fordi de blev afskediget uden god grund. Det var ulovligt at fyre medarbejdere, alene fordi de er gamle, slog byretten fast. Fagforeningen HK Stat vandt dermed sagen. Men Skat valgte overraskende nok at anke dommen til Landsretten.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I dag starter en kontroversiel retssag i Landsretten. Tidligere på året fik fem HK-medlemmer en stor økonomisk godtgørelse, fordi de blev afskediget uden god grund. Det var ulovligt at fyre medarbejdere, alene fordi de er gamle, slog byretten fast. Fagforeningen HK Stat vandt dermed sagen. Men Skat valgte overraskende nok at anke dommen til Landsretten.

Advokat Peter Breum, som repræsenter de fem HK'ere og fagforbundet HK Stat forventer, at sagen også bliver vundet i Landsretten.

- Vi vandt sagen i byretten og her var der hele tre byretsdommere, som var enige om, at der var tale om ulovlig
forskelsbehandling, da Skat i 2006 besluttede at tvangsforflytte og reelt afskedige nogle af sine ældste ansatte. Derfor forventer jeg også, at Landsretten vil være klar i sin dom. Nemlig at der er tale om forskelsbehandling. Så derfor har vi god grund til at vinde sagen«, vurderer advokat Peter Breum.

Sagen startede som sagt tilbage i 2006. Her var der ifølge dom fra byretten tale om ulovlig forskelsbehandling, da Skat besluttede at tvangsforflytte og reelt afskedige nogle af sine ældste ansatte.

Det var HK/Stat, der havde rejst sagen på vegne af fem medlemmer. Hver af de fem HK-medlemmer blev tilkendt mellem 280.020 og 392.959 kroner i godtgørelse, fordi de i 2006 blev afskediget fra Skat på grund af deres alder.

Flyt eller bliv fyret
I forbindelse med kommunalreformen blev de fem, som var ansat hos Skat i Maribo, udpeget til at skifte arbejdsplads til det nye betalingscenter i Ringkøbing. Det havde de af gode grunde ikke lyst til. Der var reelt tale om fyringer, for hvis de ikke sagde ja til at flytte til den anden ende af landet, blev de afskediget. De fem havde været ansat i Skat i mellem 26 og 40 år og var mellem 52 og 58 år gamle ved afskedigelsen.

Udpegningen skete officielt efter princippet: Alle centre i Skat skal afgive medarbejdere. Og det er de medarbejdere, der sidder med de relevante opgaver, der skal flytte. Men de fem, der blev udpeget i Maribo, var de ældste i den gruppe, hvor udpegningerne fandt sted. Derfor bragte HK/Stat sagen for retten.

Arbejdsgiver kunne ikke bevise uskyld
Med dommen fra Københavns Byret stod det klart, at Skat i Maribo ikke har kunnet bevise, at de fem ikke blev
tvangsforflyttet på grund af deres alder.

Ifølge Forskelsbehandlingsloven er der delt bevisbyrde, således at sagsøger skal sandsynliggøre, at der har været tale om diskrimination, mens sagsøgte skal bevise, at det ikke er tilfældet.

Tilkendegivelsen blev afsagt af tre juridiske dommere, som henstillede til, at sagen forliges. HK bad imidlertid retten om at afsige dom, da sagen er principiel. Loven om forbud mod forskelsbehandling er relativt ny, og der har kun været få domme om diskrimination.

Formand for HK/Stat Thora Petersen udtalte i forlængelse af sagen:

- Denne tilkendegivelse fasttømrer princippet i loven om, at man ikke må diskriminere på grund af alder. Man kan ikke bare forflytte folk, fordi de er over 50 år. Man skal foretage en egentlig kvalifikationsbedømmelse. Samtidig slår dommen fast, at der er delt bevisbyrde.

Skat har valgte efterfølgende at anke dommen, da Skat ikke er enig i, at der var tale om forskelsbehandling. Derfor starter sagen nu i landsretten. Hvis HK/Stat også vinder her, vil de fem HK/Stat-medlemmer være sikret de omtalte beløb.

Fakta om afgørelsen fra byretten
I tilkendegivelsen fra Københavns Byret står, at retten - jævnfør Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. - ikke finder, at sagsøgte (Skat) har løftet bevisbyrden for, at der ikke er sket forskelsbehandling med hensyn til alder ved udvælgelsen af sagsøgere (HK-medlemmer) til overflytning til Ringkøbing.

Skat har ifølge tilkendegivelsen heller ikke godtgjort, at udvælgelsen af medlemmerne har været objektivt begrundet i et sagligt formål. Derfor tilkendes de fem medlemmer godtgørelser på mellem 280.020 og 392.959 kroner. Skat har anket dommen.