¨

Grønbrogede tudser indtager Femern-vandhuller

Foto: TV ØST

De grønbrogede tudser har godkendt de nye vandhuller, som Femern A/S har etableret omkring Rødbyhavn. I hvert fald er de ved at flytte ind i flere af dem.

Grønbrogede tudser er netop nu i fuld gang med at parre sig i flere af de nye vandhuller, som Femern A/S har gravet i og omkring Rødbyhavn. Og de har selskab af kvækkende grønne frøer, salamandere, insekter og masser af vandplanter. Det skriver Femern A/S i en pressemeddelelse.

- Vi er meget tilfredse med, at vi allerede nu kan se, at de nye vandhuller fungerer, siger Jens Brenner Larsen, projektleder i miljøafdelingen i Femern A/S.

Femern A/S har etableret 10 nye vandhuller og flere lysåbne naturområder for at erstatte dem, der bliver forstyrret af anlægsarbejdet med Femern tunnelen og selve tunnelportalen. Og det er blandt andet i et nyt vandhul øst for Hyldetofte Østersøbad ved Rødbyhavn, der netop er blevet konstateret liv og glade dage i plante- og dyrelivet.

Forpligtet til at beskytte tudsen

De nye naturområder skal sikre, at alle de dyr og planter, der trives i og omkring Rødbyhavn nu, også gør det i fremtiden. Derfor etableres der endnu mere erstatningsnatur i takt med, at tunnelarbejdet skrider frem.

- Den grønbrogede tudse er en af de dyrearter, der har vores fokus hele projektet igennem, fordi vi har en særlig forpligtigelse til at beskytte den. Og det gør vi. Derfor er vi naturligvis glade for, at den allerede har godkendt de nye vandhuller som tilfredsstillende levesteder, siger Jens Brenner Larsen.

Lige nu sættes indfangning af frøer og tudser i øvrigt i gang i hele det område, hvor den kommende tunnelelementfabrik kommer til at ligge. De er særligt aktive nu, hvor de er kommet ud af deres vinterhi og det er forår og parringssæson. Derfor skal de hjælpes væk fra den kommende byggeplads og flyttes til de nye vandhuller, hvor der altså allerede venter flere kammerater.

Fakta om de nye naturområder:

  • Etableringen af ny natur er planlagt til at ske i tre faser:
    • Der er blevet etableret 10 vandhuller som en del af de fremrykkede aktiviteter, inden anlægsarbejdet med tunnel og portal går i gang.
    • I første halvdel af tunnelens anlægsfase skal der etableres 13 vandhuller, cirka 44 hektar lysåben natur og en ny sø, som skal erstatte Strandholm Sø.
    • I anden halvdel af tunnelens anlægsfase skal der på de nye landområder ud for Rødbyhavns kyst, som skabes af det materiale, der graves op fra havbunden for at gøre plads til tunnelen, etableres 13-19 vandhuller og cirka 57 hektar lysåben natur.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App