Fire kommuner under lup efter børnesag

Fire kommuner - bland andet Lolland - kommer under særligt opsyn på grund af svigt i børnesager. Socialministeren vil også forbedre indsatsen i alle kommuner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Socialminister Benedikte Kier (K) sætter nu socialforvaltningerne i Brønderslev og tre andre kommuner under opsyn og skærper indsatsen for misrøgtede børn generelt.

Det sker som konsekvens af en undersøgelse, som Ankestyrelsen har lavet af i alt seks kommuner, der alle har forsømt at behandle børnesager efter lovens bogstav, oplyser ministeren i en pressemeddelelse.

Foruden Brønderslev vil Sønderborg, Lolland og Aabenraa kommuner blive holdt særligt i ørene af Socialministeriet.

I første omgang vil specialister fra Ankestyrelsen gribe fat i deres socialforvaltninger for at hjælpe dem med at rette op på problemerne. Ankestyrelsen skal så efter et stykke tid følge med en undersøgelse af, om kommunerne har rettet op på deres mangelfulde sagsbehandling.

- Og jeg forventer, at kommunerne gør alt, hvad de kan for at rette op på fejlene, siger Benedikte Kiær i en pressemeddelelse.

Også Holbæk og Skanderborg kommuner kritiseres i Ankestyrelsens undersøgelse. Men ikke så meget, at de bliver omfattet af ministerens særlige opsyn.

Benedikte Kiær siger, at hendes nye plan for en bedre indsats i børnesager, Barnets Reform, vil hjælpe på nogle af de problemer, som Ankestyrelsen har påpeget hos de seks kommuner.

- Men på baggrund af undersøgelserne finder jeg, at det er nødvendigt, at vi foretager en række yderligere initiativer, siger socialministeren.

Hun vil blandt have sikret, at lærere, pædagoger og andre fagfolk bliver bedre til at stoppe børn, som er udsat for vanrøgt. Socialrådgivere skal efteruddannes bedre til at håndtere samtaler med børn. Og kommunerne skal have  bedre vejledninger på området.

Socialministeren vil også styrke det landsdækkende videnscenter på området, SISO, så det kan hjælpe kommunerne til at udarbejde beredskaber til sager om vanrøgt af børn.

Og så vil Benedikte Kiær undersøge, om der er grund til at skærpe reglerne for kommunernes pligt til at underrette hinanden om problemfamilier, som flytter over kommunegrænserne.

I en pressemeddelelse fra Lolland Kommune siger kommunen, at kritikken bliver taget til efterretning.