Faderhusets "mor" udgiver bog

I dag sender den meget omdiskuterede, Ruth Evensen, en ny bog på gaden. Ruth Evensen har siden 1999 været leder af frimenigheden Faderhuset, der i dag har base på Bandholm Hotel på det nordlige Lolland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Faderhuset, der stadigvæk ejer grunden, hvor det nu nedrevne Ungdomshuset lå, er af tidligere medlemmer blevet beskyldt for børnemishandling og hjernevask. Efter lang tids tavshed tager huset leder nu til genmæle.

Under titlen "Ruth - det ik' slut" skriver Evensen sådan her på side 263 i bogen:

- Selvfølgelig skal Børns Vilkår underrette myndighederne, hvis der er vold eller vanrøgt i en familie. Men her var der ikke tale om en enkelt familie med problemer, men en hel menighed bestående af vidt forskellige mennesker, som alle blev katagoriseret som børnemishandlere, alene på grund af deres tilhørsforhold til Faderhuset, uden skyggen af beviser for noget som helst! Det blev til en regulær forfølgelse.