¨

EU støtter naturgenopretning: Nyt naturrum åbner i Horreby Lyng

Tirsdag morgen åbnede Horreby Lyng Naturrum officielt. På lørdag åbner rummet for andre gæster. Du kan blandt andet se et barnekranie fra jernalderen.

I den kommende tid er der rig mulighed for at opleve højmosen Horreby Lyng og blive klogere på historien.

Åbningen af Horreby Lyng Naturrum er kronen på værket

Frederik Cordes, leder af Natur, Guldborgsund Kommune

I dag gik dørene op til et splinternyt EU-finansieret naturrum med en udstilling, om højmosens kultur- og naturhistorie. Her kan du blandt andet se et barnekranie fra jernalderen og en kopi af en hugorm og snog.

Tirsdag formiddag foregik den officielle åbning, hvor tæppet blev løftet af udvalgsformand Peter Bring-Larsen og Guldborgsunds borgmester John Brædder.

Naturlandet Lolland-Falster:

Projekt ”Naturlandet Lolland-Falster” arbejder for at skabe en fælles ramme og identitet for natur- og friluftsliv på vores dejlige øer.

Vi skal fastholde fokus på de masser af dejlige oplevelsesmuligheder, vi har lige udenfor døren. Til glæde for os der bor her, besøgende og turister. Med Naturrummet har vi nu skabt nye muligheder her i Horreby Lyng – og Naturlandet Lolland-Falster.

Prøv at downloade Appén 'Naturlandet Lolland-Falster' og se de mange muligheder.

Horreby Lyng Naturrum åbner på lørdag

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10-13 åbner Guldborgsund Kommune op for at besøgende kan opleve højmosen Horreby Lyngs kultur- og naturhistorie.

Guldborgsunds borgmester John Brædder var med til at løfte slørret til en officielle åbning.

Åbningen af Naturrummet er en milepæl på den store rejse med naturgenopretning af Horreby Lyng - Lolland-Falsters største højmose, udtaler Frederik Cordes, leder af Natur, Guldborgsund Kommune.

I vores dialog omkring hele projektet har vi mødt en meget stor lokal støtte, opbakning og ejerskab til hele projektet 

Frederik Cordes, leder af Natur, Guldborgsund Kommune

Opførelsen af Horreby Lyng Naturrum er en del af det store EU LIFE naturgenopretningsprojekt, som kommunen sammen med dens lodsejere har arbejdet på siden 2013.

- I vores dialog omkring hele projektet har vi mødt en meget stor lokal støtte, opbakning og ejerskab til hele projektet fra lodsejerne om, at genskabe højmosen – og om at fortælle om historien, oplevelserne og samtidigt invitere til nye oplevelser i Horreby Lyng. Vi har lavet stier, opsat bord/bænke, opsat informationstavler og afholdt naturvejlederture. Åbningen af Horreby Lyng Naturrum er kronen på værket, slutter Frederik Cordes.

I det nye naturrum kan du blandt andet se et barnekranie fra jernalderen og en kopi af en hugorm og snog.

Naturrummet er bæredygtigt

Naturrummet er i sig selv en helt særlig bygning, da den er bæredygtig, fordi den er baseret på lokale ideer, den er bygget af træ primært fra Horreby Lyng, og fordi den nu skal anvendes til at fortælle en fælles historie.

Naturrummet er i sig selv en helt særlig bygning, da den er bæredygtig og baseret på lokale idéer.

Naturrummet bakker ligeledes op om Lolland og Guldborgsund Kommuners fælles projekt ”dannelsesrygsækken” da stedet fremadrettet vil danne grobund for undervisning/aktiviteter for skolerne.

- Etableringen af Naturrummet er en efterlevelse af Guldborgsund Kommunes Naturpolitik om, at vi skal tilgodese benyttelse og beskyttelse, siger Frederik Cordes fra Guldborgsund Kommune.

 

Naturrummet er finansieret af EU LIFE, 15. juni fonden, Friluftsrådet, Nordeafonden og Mønbogårdfonden.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App