¨

De lollandske alper blevet fredet

Foto: TV ØST

Det imponerende dødislandskab på Lolland - de lollandske alper - skal nu beskyttes mod storstilet grus-udvinding.

Det storstilede landskab på den nordlige del af Lolland, der kaldes de lollandske alper, er blevet fredet for at beskytte det mod grusgravning.

Der er tale om en såkaldt landskabsfredning, der beskytter området omkring Ravnsby, Lindet og Birket. Landskabet er kendt for sine mange bakker, der stammer tilbage fra istiden.

Skal beskytte mod grusgraveri

Fredningen kommer som en reaktion på planer om storstilet udvinding af grus i området.

Forslaget om fredning blev oprindeligt fremsat af Lolland Kommune, men efter kommunalvalget er kommunen nu mere skeptisk overfor forslaget. Det siger formanden for klima-, teknik-, og miljøudvalget Henrik Høegh (V).

Han siger, at mange klager fra lodsejere nu har fået kommunen til at gå efter en mindre fredning, der kun omfatter de områder, hvor der reelt er fare for grus udvinding.

Gunvor Thorsen fra DN Lolland ryster dog på hovedet over politikerens udmelding.

-  Landskabet udgør en helhed, og derfor er det fornuftigt at frede det som en helhed, siger hun til avisen.

Sagen skal nu efterprøves hos Natur og -miljøklagenævnet, men uanset hvor stort arealet ender med at blive, er flere lokale lodsejere utilfredse med fredningen.

- Det er et overgreb på den private ejendomsret. Det rammer lodsejerne, og vi skal betale prisen, siger landmand Jørgen Thomsen, som mener fredningen er trukket ned over hovedet på beboerne.

Flere af naboerne mener også, de går glip af indtægter, som en grusgrav i området kunne have givet.

02:47 Luk video

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App