¨

Borgmestre i opråb: Lad uvildig kommision se på et nyt udligningssystem

Lolland Kommunes borgmester er en af de fem borgmestre her i regionen, der er med i et åbent brev til alle folketingsmedlemmer- og kandidater. De vil have en uvildig kommision til at kigge på udligningssystemet. Foto: Thomas Nielsen - TV ØST

Fem borgmestre i Region Sjælland er med i et åbent brev: De ønsker sig, at uvildige eksperter ser på udligningssystemet mellem de danske kommuner.

I et åbent brev til alle folketingsmedlemmer og kandidater til det kommende valg opfordrer 30 borgmestre sammen med Landdistrikternes Fællesråd og den partipolitiske uafhængige organisation Balance Danmark til, at Folketinget efter valget nedsætter en uvildig udligningskommission. 

Fem af dem er borgmesterkolleger her i vores region, det drejer sig om Thomas Adelskov (S), borgmester Odsherred Kommune, Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune, Mikael Smed (S), borgmester i Vordingborg Kommune, John Brædder (GL), borgmester i Guldborgsund Kommune og Holger Schou Rasmussen (S), borgmester Lolland Kommune.

Der er 98 borgmestre i Danmark, der er utilfredse med den nuværende udligningsordning. Så lad os da få en uvildig kommission til at kigge på det.

Holger Schou Rasmussen (S), borgmester, Lolland Kommune

- Vi kan se, at der er markant forskel på, hvilken økonomi de 98 kommuner har til rådighed, og det skal ganske enkelt ændres. Vi har ikke de samme forudsætninger, og det er jo påfaldende, at vi på Lolland betaler mere i skat for at få en dårligere service, end man gør i hovedstadskommunerne, siger Holger Schou Rasmussen (S) og fortsætter:

- Om det er rimeligt, kan man diskutere eller lade være, det er selvfølgelig også en politisk beslutning, men hvis man vil drive den samme velfærd ligegyldigt hvor man bor i Danmark, så skal man lave en mere balanceret udligning.

Embedsmænd opfattes som politiske

Den hurtigtarbejdende kommission skal bestå af eksperter og ikke af embedsmænd fra indenrigsministeriet, understreger borgmestrene. 

- Embedsmændene er påvirket af det politiske apparat. Det kunne vi se med det seneste udspil omkring udligning, at der tog man meget hensyn til, hvad regeringens holdning er. Hvordan den minister, der sidder i ministeriet, synes, at pengene skal fordeles, siger Holger Schou Rasmussen. 

Udligningssystemet bør sikre en ensartet velfærd over hele landet, og derfor er der, ifølge borgmestrene og organisationerne bag brevet, behov for en grundlæggende lovændring af systemet.

De lægger op til, at kommissionen skal bestå af fagfolk fra universiteterne og revionsselskaber, der skal kigge på, hvad det er, der skal til, for at skabe en lige balance i forhold til økonomien i at drive en kommune. 

- Der er et større og større pres på, at vi får et uvildigt oplæg til, hvordan vi får en retfærdig udligning. Så kan vi se på, hvordan det ser ud, og så derefter kommer så de politiske drøftelser. Jeg observerer bare, at der er 98 borgmestre i Danmark, der er utilfredse med den nuværende udligningsordning. Enten synes de, at de betaler for meget eller også så synes at de får for lidt. Så lad os da få en uvildig kommission til at kigge på det. Er det hovedstadskommunerne der har ret i at de betaler for meget eller er det provinskommunerne, der modtager for lidt. Det kan de sætte ind i deres regnemaskiner.

Udligningsdebat bør fylde i valgkamp 

Det åbne brev lander i en lang række politikeres mailbokse kort før et kommende folketingsvalg og Holger Schou Rasmussen håber, at det bliver et af emnerne i valgkampen. 

- Udligningsdebatten er et af de emner, der kommer til at fylde i en valgkamp. Det forsøger jeg at overbevise mit eget parti om. Det kunne vi se ved sidste folketingsvalg, hvor der var oprør i provinsen og fremgang til Dansk Folkeparti. Så jeg er rigtig glad for, at så mange er med på den her dagsorden, siger Holger Schou Rasmussen og fortsætter:

- Vi kan jo se hvor mange pædagoger, vi har til vores børn. Hvor mange ansatte er der i vores ældrepleje. I alle de her nøgletal kan vi jo se, at der er en helt anden økonomi andre steder. Det er jo påfaldende at i de kommuner, hvor man har de laveste skatter i Danmark, der har man også den højeste service.

Men der er også flere borgere til at betale for velfærden i de større kommuner?

- Det har ikke noget med antallet af borgere at gøre, så skal man ændre forudsætningen for at leve i Danmark. Så skal man sige, at der simpelthen er forskel på, hvor man bor i Danmark, og at de, der arbejder hårdt på Lolland og tjener godt, så til gengæld kan få en dårlig service til deres ældre og familie. 

- Et af argumenterne fra hovedstadskommunerne har jo været, at en gennemsnitlig LO-familie bor så dyrt, at de bør slippe billigere i skat. Men problemet er, at hvis man sætter skatten ned, så bliver der endnu større forskel i kommunerne, og det vil bare betyde, at huspriserne og leveomkostningerne vil stige endnu mere. 

Men er det realistisk, at vi alle sammen bliver helt lige i Danmark?

- Nej, men det er jo ikke rimeligt, at de, der ikke har mange penge eller er på overførselsindkomst, er nødt til at flytte ud af Gentofte eller Frederiksberg Kommune, fordi de ikke har råd til at bo der, og at de kommuner siger, at det er os, der skal betale den regning. Pengene til at vi så skal tage os af de borgere følger jo ikke med, siger Holger Schou Rasmussen.

Læs hele brevet herunder:

Kære folketingsmedlemmer- og kandidater, 


Vi har brug for en reform af det kommunale udligningssystem i Danmark. Det er der bred enighed om blandt kommunerne i hele landet. Hvordan en ny udligningsordning skal skrues sammen, er der til gengæld mere uenighed om.


Derfor foreslår vi, at Folketinget efter det kommende valg nedsætter en hurtigt arbejdende uvildig kommission styret af eksterne eksperter – ikke embedsmænd i Indenrigsministeriet.
Kommissionens opgave er i bund og grund meget simpel. Der skal udarbejdes et forslag til et nyt kommunalt udligningssystem, der tager udgangspunkt i det egentlige formål med systemet: At sikre alle landets kommuner nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. Velfærd, som vel at mærke skal forstås som servicetilbud til børn, unge og ældre mv. – ikke udgifter til indkomstoverførsler.


Arbejdet og afrapporteringen bør også - modsat de sidste mange års rapporter fra det såkaldte finansieringsudvalg - tage afsæt i de enkelte kommuners økonomiske udgangspunkt med en tydeliggørelse af forskellene før og efter forslagets gennemførelse.


Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, og ligegyldigt hvor i landet man er borgmester, så er fakta, at udligningsordningen ikke lever op til sit formål i dag. Vi har ikke lige velfærd, og vi har ikke et nogenlunde lige beskatningsniveau på tværs af landets kommuner.


Flere af de kriterier, som anvendes i det nuværende system, indebærer skævheder og utilsigtede konsekvenser. Senest illustreret med kriteriet om befolkningstilbagegang. Et kriterie, rige kommuner som Frederiksberg og Gentofte nu ser ud til at blive omfattet af.


Systemet indeholder også en helt grundlæggende geografisk skævhed mellem hovedstadsområdet og resten af landet. Den betyder, at kommunerne i hovedstadsområdet, sammenlignet med resten af landets kommuner, har råd til at bruge betydeligt mere på deres servicetilbud til børn, unge og ældre – vel at mærke til en lavere beskatningsprocent. Det hænger ikke sammen.


Det er ikke rimeligt, at ældre, der bor uden for hovedstadsområdet, i gennemsnit skal betale mere i skat og samtidig acceptere en ringere pleje.


Det er ikke rimeligt, at forældre, der bor uden for hovedstadsområdet, i gennemsnit skal betale mere i skat og samtidig acceptere ringere forhold for deres børn i vuggestuen, børnehaven og i folkeskolen.
Det er kort sagt ikke rimeligt, at danskere, der bor uden for hovedstadsområdet, i gennemsnit betaler mere i skat og samtidig må tage til takke med ringere velfærdstilbud.


Danmark har brug for et nyt og fair udligningssystem, der lever op til sit formål. Derfor foreslår vi i samlet flok, at Folketinget efter valget nedsætter en uvildig udligningskommission.


Det må ikke være postnummeret, der afgør, hvor god eller dårlig velfærd borgerne bliver tilbudt, og hvor høj eller lav en kommunal skatteprocent der opkræves. Forskellene skal i stedet være udtryk for lokale politiske prioriteringer – sådan er det desværre ikke i dag!


Med venlig hilsen


Arne Boelt (S), borgmester Hjørring Kommune
Erik Buhl (V), borgmester Varde Kommune
Erik Lauritzen (S), borgmester Sønderborg Kommune
H.C. Østerby (S), borgmester Holstebro Kommune
Hans Østergaard (V), borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Henrik Frandsen (V), borgmester Tønder Kommune
Holger Schou Rasmussen (S), borgmester Lolland Kommune
Ib Lauritsen (V), borgmester Ikast-Brande Kommune
Jacob Bjerregaard (S), borgmester Fredericia Kommune
Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester Esbjerg Kommune
Johannes Lundsfryd Jensen (S), borgmester Middelfart Kommune
John Brædder (GL), borgmester Guldborgsund Kommune
Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester Kerteminde Kommune
Kenneth Muhs (V), borgmester Nyborg Kommune
Marcel Meijer (S), borgmester Samsø Kommune
Mikael Smed (S), borgmester Vordingborg Kommune
Mogens Gade (V), borgmester Jammerbugt Kommune
Morten Andersen (V), borgmester Nordfyns Kommune
Niels Viggo Lynghøj (S), borgmester Struer Kommune
Ole Vive (V), borgmester Faxe Kommune
Ole Wej Petersen (S), borgmester Ærø Kommune
Peder C. Kirkegaard (V), borgmester Skive Kommune
Per Bach Laursen (V), borgmester Vesthimmerlands Kommune
Peter Sørensen (S), borgmester Horsens Kommune
Sofie Valbjørn (Alt), borgmester Fanø Kommune
Søren Steen Andersen (V), borgmester Assens Kommune
Thomas Adelskov (S), borgmester Odsherred Kommune
Tonni Hansen (SF), borgmester Langeland Kommune
Torben Hansen (S), borgmester Randers Kommune
Winni Grosbøll (S), borgmester Bornholms Regionskommune
Kim Ruberg, bestyrelsesformand Balance Danmark
Lars Erik Hornemann, bestyrelsesmedlem Balance Danmark
Michael Böss, bestyrelsesmedlem Balance Danmark
Steffen Damsgaard, formand Landdistrikternes Fællesråd

Se mere

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App