¨

Efter knivdrab: Vold på bosteder under lup

Foto: TV ØST

Voldelige episoder på bosteder og forsorgshjem skal nu kigges efter i sømmene. Det sker blandt andet på baggrund af knivdrabene på Saxenhøj.

To ansatte mistede livet, da en 28-årig mand gik amok med en kniv på forsorgshjemmet Saxenhøj den 7. maj 2014.

Og det var langt fra første gang, at en voldelig episode har udspillet sig på et bosted eller forsorgshjem. Derfor sætter Socialstyrelsen nu gang i en undersøgelse af, hvordan volden kan forebygges. Det skriver Fagbladet FOA.

Styrelsen har bestilt et eksternt firma til at analysere 10 enkeltsager fra de seneste år. I undersøgelsen skal det kortlægges, hvad der skete op til ulykken, og hvad der udløste den, samt hvad de enkelte bosteder, kommuner og regioner efterfølgende har ændret for at forebygge ulykker mod beboere og ansatte.

- Vi har behov for en større viden om, hvad der udløste ulykkerne, og mere viden om, hvordan man bedst forebygger voldsepisoder og øger sikkerheden på botilbud. Det kan være med til at danne ramme for nye tiltag på området, siger Pernille Brems til Fagbladet FOA. Hun er souschef i Socialstyrelsens kontor for psykosociale indsatser.

Hun forventer, at kommuner, regioner, ledelse på bostederne, ansatte og beboere inddrages i processen med at gennemgå de enkelte sager.

Initiativet modtages positivt af både fagforbundet FOA og Landsforeningen SIND

- Der er en stigning i antallet af sager om vold i psykiatrien, så det er glædeligt, at der bliver sat gang i det her arbejde. Det kan være med til at gøre os klogere på, hvordan vi arbejder på bostederne, så både beboere og ansatte er trygge, siger formanden for FOAs Social- og sundhedssektor Karen Stæhr.

- Når der sker disse hændelser, så skylder vi ofrene og den beboer, der ulykkeligvis bliver gjort til volds- eller drabsmand, at blive klogere på hvad der skete, så det ikke gentager sig, siger Knud Kristensen, landsformand i SIND.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App