¨

Stormsikring: Røsnæs Havn renoveres

Foto: TV ØST

Røsnæs Havn skal sikres bedre mod fremtidige storme, og renoveringen indebærer, at molen bliver hævet 1,40 meter over nuværende højde.

De senere års storme har afstedkommet en del skader på Røsnæs Havn, og derfor skal dne nu renoveres, skriver Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

- De storme vi har oplevet både i 2006 og igen i 2013/2014 kan den nuværende mole ikke modstå. Så samtidig med, at vi renoverer Nordvestmolen og to kajstrækninger, øger vi højden på molen for bedre at kunne modstå, fremtidige storme og ekstreme højvander, siger Michael Høy.

Gener kan ikke undgås

Arbejdet på Røsnæs Havn vil blive igangsat i uge 11 og vare til juli og kan ikke undgå at medføre gener for beboerne i området og beboerne langs vejen til Røsnæs - især beboerne i Ulstrup og Nyby, idet der skal fragtes sten til området.

- Vi regner med, at der skal køre mellem 8 og 10 lastbiler med store sten hver hverdag i renoveringsperioden af Nordmolen som vil strække sig over en måned, siger Michael Høy.

7500 tons sten kan ikke sejles

Sprængstenene skal fragtes fra Kalundborg Havn via Røsnæsvej.

- Vi kan desværre ikke sejle stenene til Røsnæs Havn, da der ikke er depotplads til de cirka 7.500 tons sten, vi regner med skal bruges ved renoveringen af havnen. Vi kan ikke bare droppe stenene i havet. Det er derfor nødvendigt at fragte stenene via lastbiler, forklarer Michael Høy.

Arbejdet varer syv måneder

Molerne på Røsnæs Havn er bygget i 1940'erne og er i en højde, der ikke kan modstå havvandsstande, som er oplevet de seneste 10 år. Samtidig er molerne gradvis blevet ødelagt af blandt andet stormene. Nordvestmolen hæves med cirka 1,40 meter, mens den indvendige vest- og sydmole renoveres med nyt spuns og tilhørende forankring.

Arbejdet begynder i uge 11 og forventes at vare op til syv måneder.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App