¨

Kalundborg Kommune holder fast i loft over aflastning

Foto: TV ØST

Statsforvaltningen kalder det "i strid med loven", når Kalundborg Kommune sætter et loft over, hvor meget aflastning handicappede kan få. Men loftet forbliver.

Fra 1. januar i år har familien Larsen fået færre aflastningsdøgn til deres multihandicappede søn, Martin. Sidste år havde familien i Rye ved Gørlev 129 aflastningsdøgn, nu har de 70.

- Det ødelægger jo alt. Det kan gøre en fuldstændig grædefærdig. Man kører jo ned med flaget bare ved at se på de tal, siger Birgitte Larsen, der går hjemme og passer sin søn.

Afbrudt nattesøvn

Martins far, Kurt Larsen arbejder som jord- og betonarbejder, og de mange nætter, hvor Martin vågner og skal vendes, fordi han ikke selv kan, slider:

- Det kan altså godt være hårdt, når man skal op klokken fire om morgenen på arbejde, og man også har været oppe om natten. Det er sgu' hårdt, siger han til TV2 ØST.

Aflastningsloft i strid med serviceloven

Statsforvaltning Sjælland har nu gennemgået den kvalitetsstandard, som kommunalbestyrelsen indførte på handicapområdet i efteråret. Den siger, at voksne handicappede maximum kan få 70 aflastningsdøgn om året. Er der brug for flere, henvises borgeren til et permanent botilbud.

Men det er ikke i orden. Statsforvaltningen udtaler:

”…Kalundborg Kommune har handlet i strid med serviceloven ved i kvalitetsstandarden at fastsætte et loft for aflastning på 70 døgn om året.”

Formulering er "en lille smule for stram"
Udtalelsen får dog ikke Kalundborg Kommune til at fjerne loftet på de 70 aflastningsdøgn.

- Sådan, som vi læser deres vejledende udtalelse til os, så siger de, at de synes den formulering, vi har lavet er en lille smule for stram, og det har vi kigget på, og vi lytter selvrfølgelig til deres gode råd og laver en anden formulering, siger Henrik Hauschildt Juhl, som er socialdirektør i Kalundborg Kommune.

Han vil altså nu få præciseret, at alle familier til handicappede vil blive vurderet individuelt. Det skal altså værte tydeligere, at hvis en familie har brug for mere end 70 aflastningsdøgn, vil det kunne blive bevilget.

- Det er klart, at hvis der er nogen, der har klaget, så kigger vi på de sager, og så træffer vi en afgørelse, men grundlæggende, så er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter serviceniveauet, og den tror jeg ikke vil ændre serviceniveauet radikalt på baggrund af det her, siger Henrik Hauschildt Juhl til TV2 ØST.

Familie klager over afgørelse
I Rye er Birgitte Larsen skuffet over Kalundborg kommunes reaktion på Statsforvaltningens udtalelse, men hun vil ikke give op så let.

- Hvis det her bare viser sig, at det er en fuser for os, så giver jeg ikke op, det gør jeg simpelthen ikke. Vi har simpelthen så meget brug for den fritid til at kunne eksistere, siger hun.

Birgitte Larsen har klaget over Kalundborg Kommunes behandling af Martins aflastningssag til Det Sociale Nævn, som hun nu venter på afgørelse fra.

02:26 Luk video

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App