¨

Enigt byråd bruger kvart milliard på service

Borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V), glæder sig over at have samtlige 27 medlemmer af byrådet med i budgetaftalen for 2019. Foto: Lars Andersen - TV ØST

Bredt forlig om budgettet i Kalundborg giver fokus på bedre velfærd og investeringer. En kvart milliard tages fra kassebeholdningen.

Fredag blev de 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg enige om et forslag til de kommende
års budget.

Kalundborg Kommune er en godt polstret kommune rent økonomisk, og med flere års stærkt faldende ledighed er kassebeholdningen blevet meget stor. En del af de penge åbner byrådet nu for at fyre af i budgettet for 2019 og årene 2020-2022. 

- Jeg er både glad og stolt over, at alle 27 i kommunalbestyrelsen gennem konstruktive forhandlinger i år er blevet enige om et stærkt budget for Kalundborg Kommune. Et budget med mange udviklingsinitiativer og forbedringer. Alt sammen inden for en ansvarlig økonomisk ramme, siger borgmester Martin Damm (V) i en pressemeddelelse.

Overordnet set bliver der skruet op for velfærden og nye anlægsopgaver. Samtidig regner kommunen med at afdrage knap 200 mill. på gammel gæld og sænke personskatten med 0,2% point. I alt ryger der cirka 250 mill. kr. fra kassebeholdningen.

- Jeg vil gerne nævne to områder, hvor vi i Venstre er særligt tilfredse. For det første sørger vi for at komme rundt i hele kommunens geografi med forbedringer af både stort som småt. Det er vigtigt for vores fællesskabsfølelse, at vi har det for øje. Særligt den nye få-det fikset pulje til lokalsamfundene på 14 mill. kr. understøtter dette. For det andet investerer vi massivt i nye cykelstier, så skolebørn, motionister og turister kan komme sikkert frem og tilbage, siger borgmester Martin Damm.

Rød blok står også bag budgettet, og 2. viceborgmester Gunver Jensen (A) siger:

- Vi er meget tilfredse med, at vi indenfor den snævre ramme til ny tiltag, har fundet plads til et forsøg med 2-lærerording i 7 af kommunens 1. klasser med flest elever. Vi er også galde for, at der nu sættes fart på indsatsen for at få etableret nye social-økonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune, så vi kan hjælpe flere af de svageste borgerne ud på arbejdsmarkedet.

Nogle af hovedpunkterne i budgetaftalen

Handicapområdet får 16,7 mill. kr. årligt
Udsatte børn og unge får 4,1 mill. kr. årligt

Millioner til at fastholde klippekortsordning til frit valg af ydelser for ældre

Flere penge til Heradøtrenes krisecenter for kvinder
Støtten til projekt HOME-start, der hjælper familier med småbørn i udsatte positioner, øges

Forsøg med 2-lærerordning i syv 1. klasser i skoleåret 2019/2020

På anlægsområdet afsættes midler til en række forskellige formål til gavn for borgerne, herunder
bl.a. infrastruktur og forbedring af fysiske forhold i dagtilbud og faciliteter til handicappede og udsatte borgere​

Budgettet indeholder også en nedsættelse af skatten på 0,2%, som har været en af de kameler, rød blok har slugt under forhandlingerne.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App