¨

Borgere savner cykelstier på 187 veje – ny pulje skal sætte skub i udbygningen

03:47

Indfaldsvejen til Svebølle, Frederiksberg, tillader ikke meget plads til cyklister. Video: Tina Mortensen - TV2 ØST

SF foreslår pulje på 100 millioner kroner til nye cykelstier. Alene her i regionen savner borgerne nye eller bedre cykelstier på 187 strækninger.

Står det til SF, så skal der oprettes en pulje med 100 millioner kroner, som skal sætte skub i udbygningen af cykelstier rundt om i landets kommuner.

Alene her i regionen har borgere indberettet 187 farlige vejstrækninger, som handler om manglende eller mangelfulde cykelstier. Et af de steder, hvor cykelstier er særligt savnet her i regionen, er i Kalundborg. I 2019 indberettede borgere i Kalundborg Kommune ikke færre end 130 farlige strækninger til Cyklistforbundet i en landsdækkende undersøgelse – af dem handlede 59 procent om manglende cykelstier.

En af de strækninger finder man på indfaldsvejen til Svebølle, hvor Tina Nielsen - mor til to - har taget konsekvensen af den farlige vej, og forment sine børn at cykle langs den stærkt trafikerede vej.

- Udfordringen ved den her vej er, at den er så smal. Der er ikke plads til, at vi kan cykle. Hvis du ser, hvor lidt plads der er – der kan man ikke undgå at komme ud på vejen, fortæller hun.

Hendes børn vil gerne kunne cykle ind til byen, for at lege med vennerne. Men landevejen er farlig, og derfor har Tina Nielsen taget sine forholdsregler og sagt til børnene, at de skal køre en lidt længere rute ad andre veje for at undgå landevejen.

Udfordringen ved den her vej er, at den er så smal. Der er ikke plads til, at vi kan cykle, siger Tina Nielsen - mor til to - fra Viskinge. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

- Det er tit, de gerne vil op på sportsbanerne og se, om der er andre børn at lege med – der skal de altså cykle den anden vej, som er lidt længere, og som egentlig også er usikker, siger Tina Nielsen, som allerhelst så, at der blev anlagt cykelsti.

På cykel mod klimamål

Hos SF, der står bag forslaget om puljen på 100 millioner kroner, som skal gå til medfinansiering af nye cykelstier i kommunerne, fremhæver transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, behovet for at flere vælger cyklen.

- Vi står midt i en grøn omstilling, som er fuldstændig bydende nødvendig, for at vi kan nå vores reduktionsmålsætninger og stoppe klimakrisen, og der spiller cyklisme en virkelig vigtig rolle, siger hun.

SF vil med 100 millioner kroner sætte skub i kommunernes investeringer i nye cykelstier, fortæller transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF). Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Selvom der de senere år er kommet gang i cykelstibyggerierne i Kalundborg, så er der et stort efterslæb på området fortæller byrådsmedlem i Kalundborg, Thomas Malthesen Hjort (SF). Han hilser derfor forslaget velkommen.

- Det er godt, der kommer fokus på, at vi skal have flere cykelstier. Så kan man altid diskutere, om puljen skulle have været større. For hvis 100 millioner kroner skal fordeles ud på alle kommuner, er det ikke så mange penge – men det er selvfølgelig bedre end ingenting, siger han og tilføjer:

- I en tiårig periode op til sidste valg, havde Kalundborg Kommune i alt lavet 1400 meter cykelsti – altså 140 meter om året, så det gik lidt trægt.

Hidtil er det gået langsomt med udbygningen af nye cykelstier i Kalundborg Kommune. Det har skabt et stort efterslæb, som nu skal indhentes, siger byrådsmedlem i Kalundborg Kommune Thomas Malthesen Hjort (SF). Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Siden har Kalundborg Kommune fået sat skub i udbygningen - aktuelt med fem cykelstiprojeker frem mod 2023 til en samlet værdi af 60 millioner kroner.

Problematisk forslag

Med flere penge vil der kunne udbygges yderligere til gavn for cyklisterne. Borgmester Martin Damm (V) ser dog en udfordring ved forslaget fra SF.

- Det er altid godt med penge til kommunerne, der kan hjælpe os med at udføre vores opgaver – det er i udgangspunktet fint nok. Men der er det forhold, at hvis man skal have nogle penge, så skal det være nogen, man gerne må bruge. Og der lever vi under anlægsloftet.

Borgmester Martin Damm (V) ser en væsentlig udfordring ved SF's forslag, der handler om det anlægsloft, kommunerne er underlagt. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Anlægsloftet dækker over det beløb, som Danmarks 98 kommuner samlet set må bruge til blandt andet at renovere og bygge nye bygninger. Men står det til SF på Christiansborg, skal det da også hæves, siger Anne Valentina Berthelsen:

- Det er klart, med en cykelpulje, hvor der er kommunal medfinansiering, så vil det betyde, man kommunalt skal prioritere, at man bruger penge på det lige præcis.

De i alt 187 farlige vejstrækninger, som handler om manglende eller mangelfulde cykelstier, svarer til godt halvdelen af de samlede 333 indberetninger her i regionen i Cyklistforbundets undersøgelse.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App