Beboere får nye vandrør efter vandforurening

Fra maj måned og i resten af 2013 vil vandledningerne på 11 gader i Kalundborg blive gravet op og skiftet ud. Årsagen er vandforureningen ind over julen

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Alle vandledninger i området omkring gaden, Bag Slotsgraven i Kalundborg skal nu udskiftes. Arbejdet begynder i maj og forventes først at være færdigt i slutningen af året.

Se her, hvor der skal lægges nye rør.

Vand forurenet i julen

Det er den omfattende vandforurening ind over julen i samme område, der nu får Kalundborg Forsyning til at udskifte vandledningerne. I alt 350 ejendomme var berørt af vandforureningen, som betød, at beboerne slet ikke måtte bruge vandet til noget som helst - heller ikke selv om de kogte vandet først.

Gamle rør giver risiko for læk

Årsagen til udskiftningen er, at vandrørene i området er gamle og lavet af støbejern, som med tiden gør, at de bliver mere skrøbelige og øger risikoen for revner og huller og dermed også for forurening.

De gamle støbejernsrør vil blive erstatettet af plasticrør, som ventes at holde i mindst 75 år.

Samtidig med at vandledningerne skal udskiftes, vil kloak- og varmeledninger i enkelte af vejene også blive udskiftet, skriver Kalundborg Forsyning i en folder om det kommende gravearbejde i byen.

Der bliver slukket for vandet

Alt gravearbejdet vil give en del gener for beboerne i området: Der vil være støj fra maskiner, vejene bliver beskidte, trafikken kan blive påvirket, og vandet vil i få timer af gangen blive slukket.

Der vil flere steder blive lavet en midlertidig vandforsyning ovenpå jorden, som de berørte ejendomme vil blive tilsluttet.

Forsyningen lover, at beboerne vil blive advaret om afbrydelsen af vandforsyningen en til to dage på forhånd. De vil også blive oplyst om ændrede busruter, omkørsler m.m. via orienteringsbreve.

Tidsplanen for arbejdet:

  • Entreprisen er i udbud i april, hvorefter der vælges entreprenør
  • Borgermøde afholdes i starten af maj. Der udsendes invitation til områdets beboere inden
  • Arbejdet starter op i første halvdel af maj
  • Detaljeret tidsplan for arbejderne på de enkelte veje foreligger i begyndelsen af maj efter valg af entreprenør
  • Arbejdet forventes færdigt i slutningen af 2013

Læs mere om anlægsarbejdet her